B12 og helsen

 

Målet er å øke bevisstheten hos både helsevesen og publikum om farene ved B12-mangel og de konsekvensene manglende og uriktig behandling kan ha for den som er rammet.
B12-mangel forårsaker lidelse og alvorlig skade - til og med død. Likevel tilskriver mange helsepersonell feilaktig tegn og symptomer på B12-mangel på aldring.

«Lei seg og deprimert», skrev legen til Sissel Haug (50) fra Mo i Rana i hennes journal i flere år. Det var fullstendig feil. Sissel hadde ubehandlet B12-mangel som ikke ble tatt på alvor. Nå har hun fått tilkjent erstatning gjennom Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).

- Vil lege ta fra en diabetiker insulinet når blodsukkeret er stabilisert? Neppe. Men å kutte B12 -injeksjoner når verdiene er «innafor», det er greit. Forstå det den som kan!

1 ampulle med depotinjeksjon B12 koster i Norge 108 kroner. I Tyskland koster samme medisin mindre enn 10 kroner per ampulle. I Norge er det kun en tilbyder av medisinen, mens i Tyskland er det 16. -Hvordan oppstår en slik prisforskjell og hvordan tør Norge ha kun en tilbyder når leveranser av legemidler stadig svikter, spør Turid Norvald i...