B12 I FOKUS 2021

 

Tillståndet är viktigt att känna igen då icke-hematologiska bristtecken p g a B12- eller folatbrist kan bli irreversibla om inte behandling sätts in i tid.

Vitamin B12 har en lang historie. Oppdagelsen har kommet gradvis og har gitt opphav til flere Nobelpriser i kjemi, fysiologi og medisin. I 1821 ble pernisiøs anemi beskrevet for første gang, og den gang var sykdommen uhelbredelig. Det fantes ikke behandling.

SPØRSMÅL: Ved bruk av folsyre uten vitamin B12, opplyses det ofte om at folsyre kan maskere vitamin B12-mangel. Hvordan fortoner egentlig dette seg? Er det blodprøvene som blir påvirket (MCV, MCH)?

SPØRSMÅL: Har patient med långvarig smärta - fibromyalgi- som hört om att injektioner av B12 ska ha minskat smärtupplevelsen markant och använts av andra läkare. Finns studier som stöder detta?

Tilstander som autoimmune sykdommer, skadelig eller uforklarlig anemi, bukspyttkjertelpatologier, ileal reseksjon, Crohns sykdom, HIV, gastritt, kirurgiske inngrep relatert til mage eller tynntarm, malabsorpsjonssyndrom, multippel sklerose og forbruk av histamin2 -reseptorantagonister eller protonpumpehemmere kan føre til malabsorbsjon av vitamin...