Økt oppmerksomhet på B12-problematikken. Sissel Haug og B12-Foreningen med omtale i nettavisen Rana.no

Skriv inn tekst her

Økt oppmerksomhet rundt B12.

Flere medier retter oppmerksomheten mot B12-problematikken. Saken til Sissel Haug og hennes kamp i helsevesenet har i dag fått omfattende omtale i Rana.no.

Sissel Haug har fått medhold hos Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) for manglende oppfølgning fra helsevesenet rundt sin B12-mangel. Dette er mulig første gang en pasient med B12-mangel har fått erstatning. Vi i B12-Foreningen kjenner ikke til andre.

Tove Øyjord i B12-foreningen sier følgende til Rana.no

- Denne påstanden baserer vi på alle de historier, beskrivelser og henvendelser vi får gjennom B12 foreningen. Gjennom arbeidet i foreningen ble vi klar over hvor mye feilbehandling det er, og at det er så mange som har B12-mangel, sier Øyjord.

NPE skriver "Med korrekt oppfølging, ville B12 mangel, etter vår vurdering, sannsynlig ha blitt påvist i november/desember 2013. Mangeltilstanden ble korrekt påvist først i mars 2018. Det ble da startet riktig behandling med B12 injeksjoner. Vi er kommet fram til at det har vært svikt i behandlingen».

B12-foreningen får videre presentert sitt arbeid på en god måte i nettavisen i Mo i Rana.

- Vi har som mål å følge med på ny forskning, internasjonale og nasjonale retningslinjer for behandling og videreformidling av dette, sier Øyjord til nettavisen.

- Vi henter informasjon og vitenskapelig publisert dokumentasjon fra flere nettsteder, deriblant PubMed. Turid Norvald som drifter B12-Foreningens hjemmeside og facebookside, er vår primus motor. Hun har jobbet uavbrutt nesten hver eneste dag og bygget opp informasjonen. Hun legger ut ny informasjon ofte samme dag som den utgis. Våre nettsider er oppdaterte og omfattende, sier hun og legger til at for å drifte den dugnadsbaserte foreningen, er vi avhengig av en liten kontingent fra medlemmene. Alle er velkomne som medlemmer foreningen, ikke bare de som er rammet av B12-mangel.

Artikkelen kan leses i sin helhet i nettavisen Rana.no

Dessuten er Sissel haug sin sak omtalt i en fyldig artikkel i Tv-Helse i begynnelsen av oktober. https://www.tv-helse.no/far-erstatning-for-manglende-behandling-for-b12-mangel/