Hos pasienter med autoimmun hypotyreose, bør vit-D og vit-B12-mangel undersøkes på diagnosetidspunktet og med jevne mellomrom ved oppfølging

03.12.2019

 I en artikkel publisert i PubMed 29.11.2019 kom følgende fram:

Vi fant at vit-B12-mangel og vit-D-mangel var assosiert med autoimmun hypotyreose, og det var en negativ sammenheng mellom vit-B12 og vit-D-nivåer og antiTPO hos disse pasientene.

Abstrakt

Bakgrunn: Denne studien ble utviklet for å undersøke vitamin D (vit-D) og vitamin B12 (vit-B12) nivåer og deres korrelasjon med antithyroid peroxidase (antiTPO) antistoffer hos pasienter med autoimmun hypotyreose. 

Metoder: Totalt 130 pasienter som ble diagnostisert som autoimmun hypotyreose ble inkludert i studien retrospektivt.

 Pasientene ble delt inn i to grupper som de som hadde vit-B12 nivåer under 200 pg / ml (n = 60) og vit-B12 nivåer lik eller over 200 pg / ml (n = 70). Disse to gruppene ble sammenlignet med hensyn til alder, kjønn, TSH, FT4, vit-D og anti-TPO. I tillegg ble korrelasjonen mellom vit-B12 og anti TPO-nivåer også undersøkt i disse gruppene. Pasientene ble deretter delt inn i fire grupper i henhold til deres vit-D-nivåer. Pasienter med normale vit-D-nivåer (25 [OH] D:> 30ng / ml) (n = 5), de med vit-D-insuffisiens (25 [OH] D: 20-30ng / ml) (n = 9), de med vit-D-mangel (25 [OH] D: 20-10ng / ml) (n = 43) og de med alvorlig vit-D-mangel (25 [OH] D: <10ng / ml) (n = 73).

 Da ble disse fire gruppene sammenlignet når det gjelder alder, kjønn, TSH, FT4, vit-B12 og antiTPO nivåer. I tillegg ble korrelasjonen mellom vit-D-nivåer og antiTPO-nivåer også undersøkt i disse gruppene. 

Resultater: Vi fant at vit-B12-mangel og vit-D-mangel var assosiert med autoimmun hypotyreose, og det var en negativ sammenheng mellom vit-B12 og vit-D-nivåer og antiTPO hos disse pasientene. Konklusjon:

 Hos pasienter med autoimmun hypotyreose, bør vit-D og vit-B12-mangel undersøkes på diagnosetidspunktet og med jevne mellomrom ved oppfølging. Nøkkelord: Vitamin B12, vitamin D, autoimmun hypotyreoidisme, antithyroidperoksidase antistoffer

 Link