Vitamin B12 kan redusere utviklingen i Parkinsons sykdom.

19.12.2018

Lavt nivå av vitamin B12 hos pasienter i de tidlige stadier av Parkinsons sykdom, er knyttet til raskere motorisk og kognitiv tilbakegang, noe som tyder på at vitamintilskudd kan bidra til å senke utviklingen av disse symptomene.

The study, "Vitamin B12 and homocysteine levels predict different outcomes in early Parkinson's disease," er publisert i the journal Movement Disorders.

Flere tidligere studier har vist at B12 er lavt hos pasienter med Parikson. Mangel på dette vitaminet fremmer utvikling av nevrologiske og motoriske symptomer  som er assosiert med sykdommen, inkludert depresjon, paranoia, nummenhet og svakhet.

Mens de fleste studier har fokusert på sammenhengen mellom B12 med mer avansert Parkinsons sykdom, vet man lite om sammenhengen i de tidlige stadiene av sykdommen før behandling begynner.

Forskere ved University of California San Francisco (UCSF)  analyserte B12 nivåer hos 680 pasienter  som nylig  hadde blitt diagnostisert med Parkinsons som ikke hadde begynt behandling. Deltakerne ble fulgt i to år, der fysiske og kognitive vurderinger ble utført, i tillegg til B12-vurderinger. Etter første evalueringer ble pasientene gitt muligheten til å ta et  daglig multivitamintilskudd.

Pasientene ble delt inn i tre grupper i henhold til deres B12- nivåer. Om lag 13% av deltakerne hadde grensenært lavt nivå av B12, og 5% hadde en B12-mangel. Ingen sammenheng ble funnet mellom lave vitaminnivåer og tidlige motoriske eller kognitive symptomer på Parkinsons.

Teamet fant at over tid utviklet symptomer seg hos pasienter med lavere B12- nivåer raskere enn de med høyere nivåer: Pasienter med lavere B12-nivåer hadde en signifikant redusert ambulatorisk kapasitet enn pasienter med høyere nivåer.

"Våre funn viser at lave B12- nivåer er forbundet med større gang- og balanseproblemer, muligens på grunn av den kjente effekten av B12-mangel på sentrale og perifere nervesystemer, sier Chadwick Christine, MD, UCSF-nevrolog og hovedforfatter av studien. i en pressemelding fra universitetet. "Alternativt kan lav B12 ha en direkte effekt på utviklingen av Parkinsons sykdom, eller det kan være en markør for en ukjent assosiert faktor, kanskje korrelerende med et annet aspekt av sykdommen eller ernæringsstatusen."

Etterfølgende analyse viste forbedrede B12 nivåer i ca 50% av deltakerne, noe som indikerer at de hadde valgt å ta multivitamintilskudd. Sykdomsprogresjonen i denne gruppen av pasienter viste seg å være mye langsommere, basert på den årlige gjennomsnittlige økningen av funksjonshemming på Unified Parkinsons sykdomsklasse (UPDRS) -poeng - et mål for Parkinsons funksjonshemning. Pasienter med forbedret B12-nivå hadde en økning til bare 10,11 på skalaen, noe som viste mindre funksjonshemning, sammenlignet med 14,38 hos pasienter som opprettholdt lave B12 nivåer gjennom hele studien.

Laget evaluerte også blodnivåene av homocystein, en aminosyre som vanligvis er forhøyet hos mennesker med lave B12-nivåer. Det var en betydelig sammenheng mellom høye nivåer av homocystein - dermed lavere B12 - og raskere kognitiv tilbakegang.

"Våre resultater tyder på at måling av B12 nivåer tidlig i Parkinsons kan være gunstig," sa Christine. "Hvis nivåene er i den lave enden av normal, kan tilskudd for å få nivået inn i midten eller øvre enden av det normale området, sakte ned  utvikling av symptomer."

Videre studier er berettiget til å kaste lys over hvordan vitamin B12 kan være til fordel for Parkinsons pasienter, og å fullt ut ta opp sitt terapeutiske potensial for sykdomsprogresjon.

Studien ble støttet av finansiering fra Michael J. Fox Foundation, og gaver fra Ko og Tsu familien og William og Mary Ann S. Margaretten.


Les mer her og her