Vitamin B12 i glassampuller

Hvorfor kommer vitamin B12-injeksjonene i disse små glassampullene som man skal knekke av toppen på?

SPØRSMÅL: Ved vitamin B12-mangel settes sprøyter intramuskulært, men hvorfor kommer vitamin B12-injeksjonene i disse små glassampullene som man skal knekke av toppen på? Spørsmålsstiller angir at det er en risiko for at det blir med ørsmå glassbiter når man trekker opp, og bytter alltid spiss før injeksjon. Hvorfor kommer ikke disse i andre beholdere eller med opptrekkslokk?

SVAR: Hvis man knekker glassene riktig er det liten risiko for å få glassbiter oppi glasset (1).
Åpning av vitamin B12 depot-ampuller
Man må forsikre seg om at man åpner glassampullen riktig. Riktig teknikk er angitt i legemidlets pakningsvedlegg (2). Den røde prikken angir hvor man skal holde tommelen ved åpning av ampullen. Prikken er satt overfor skåret i ampullen (hvor den knekker). Ampullen er en one point cut (OPC)-ampulle, hvor det er et skår i ampullens hals, vertikalt nedenfor den røde markeringen. Riktig teknikk er viktig for å unngå at ampullene knuser, og for å unngå skade eller spill ved åpning av ampullene. Hold selve ampullen i et godt grep med den ene hånden. Med den andre hånden tar man grep på toppen av ampullen med tommel og pekefinger. Tommelen plasseres over den fargede prikken, som er vendt mot en. Man må knekke den øvre ampulledelen bakover med en bestemt bevegelse.
Holdbarhet
Vedlikeholdsbehandling med Vitamin B12 depot kan gjennomføres med betydelig lengre intervaller enn med vanlig vitamin B12 på grunn av langt bedre retensjon. Vitamin B12 oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys (1). Ampullene sikrer bedre mot biologisk kontaminasjon enn hetteglass (3). Glass med knekk sikrer at injeksjonene er mer holdbare og sikrer at den brukes umiddelbart, og ikke spares til neste gang, da den kun skal settes hver 2.-3. måned. Dette overskrider anbefalt oppbevaringstid etter anbrudd for hetteglass, noe som er viktig dersom hetteglasset bare skal brukes til samme pasient (4).
Hetteglass tilgjengelig i Norge?
Det finnes ikke vitamin B12 tilgjengelig på hetteglass til intramuskulær injeksjon i Norge. Årsaken til dette er ikke sikkert kjent, men det kan ha sammenheng med det som er beskrevet ovenfor. Det finnes ett hydroksokobalaminpreparat (Cyanokit), som kun har indikasjon som antidot ved cyanidforgiftninger og som kun skal gis intravenøst. Styrken er 5 mg per hetteglass, altså vesentlig høyere dose enn om man bruker hydroksokobalamin som substitusjonsbehandling (5).

KONKLUSJON: Riktig teknikk er viktig for å unngå at ampullene knuser, og for å unngå skade eller spill ved åpning av ampullene. Glass med knekk sikrer injeksjonsvæsken mot mikrobiologisk kontaminasjon og sikrer god holdbarhet ved at hver ampulle brukes umiddelbart. Da spares ikke injeksjonsvæske til neste gang, som er om 2-3 måneder, det vil si lenger enn anbefalt oppbevaring for anbrutte hetteglass. Det finnes ikke vitamin B12 til intramuskulær injeksjon på hetteglass i Norge.

Referanser

  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Vitamin B12 depot. https://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 3. juli 2020).
  2. 2. Felleskatalogen. Vitamin B12 depot. https://www.felleskatalogen.no/pasientutgave (Sist endret: 9. november 2020).
  3. 3. RELIS database 2014; spm.nr. 3784, RELIS Sør-Øst. (www.relis.no)
  4. 4. Den norske legeforening. Veiledende brukstider for injeksjonsvæsker og infusjonsvæsker. Norsk barnelegeforening, Legemiddelveileder. https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-barnelegeforening/veiledere/legemiddelveileder/1.-injeksjoner-og-infusjoner-til-barn/ (Sist oppdatert: 12. oktober 2018).
  5. 5. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Cyanokit. https://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 18. januar 2019).
  6. Link