Vitamin B12-absorpsjon

09.01.2019

Vitamin B12 som administreres gjennom mat eller via et oralt supplement, kan absorberes på to forskjellige måter:

Via transportproteinet kjent som den intrinsic faktoren (IF) i tynntarmen

Gjennom passiv diffusjon i munnslimhinnen og tynntarmen

Absorpsjonskapasiteten til  intrinsic factor er maksimalt mellom 1,5 - 2 μg per dose eller måltid. Denne kapasiteten er et begrenset  av antall spesielle reseptorer i tarmene, som er ansvarlige for absorpsjon av vitamin B12 og inneboende faktorkompleks. De ovenfor nevnte 1,5 - 2 μg vitamin B12 kan bare absorberes på en gang. Etter noen timer, er reseptorene imidlertid fullstendig restaurert og klar til å absorbere en ytterligere dose vitamin B12.

Hvis en stor mengde B12 er inntatt, kan noe av dette også absorberes via passiv diffusjon gjennom tarmveggen og inn i blodstrømmen. Dette er imidlertid bare rundt en til to prosent av dosen, da resten blir skylt ut.

Hva er intrinsic faktor?

Intrinsic factor, indre faktor, et glykoprotein som produseres i parietalcellene i kjertler i mageslimhinnen. Intrinsic factor danner et kompleks med vitamin B12 (se extrinsic factor). I den nederste delen av tynntarmen (ileum) finnes reseptorer med høy affinitet for dette komplekset. Tilstedeværelse av intrinsic factor er derfor en forutsetning for effektiv oppsuging av vitamin B12. Mangel på intrinsic factor sees ved pernisiøs anemi og etter reseksjon av deler av magesekken.

Videoen under forklarer "Intrinsic Factor"

Schillings test er avskaffet pga for lite radioisotoper i verden.

Definition of SCHILLING TEST
Test for gastrointestinal absorption of vitamin B12 in which a dose of the radioactive vitamin is taken orally, a dose of the nonradioactive vitamin is given by injection to impede uptake of the absorbed radioactive dose by the liver, and the proportion of the radioactive dose absorbed is determined by measuring the radioactivity of the urine
Biographical Note for SCHILLING TEST
Schilling, Robert Frederick (born 1919), American hematologist. Schilling undertook research on the absorption and utilization of vitamin B12, the mechanisms involved in the causation of anemia, and on the gastrointestinal absorption of nutrients. He introduced the Schilling test in 1953.

Hva er passiv diffusjon? 

Passiv diffusjon

Passiv diffusjon - Enkel diffusjon. Bevegelse av molekyler over en membran og hvor hastigheten er proporsjonal med konsentrasjonsgradienten over membranen og er avhengig av permeabilitetsegenskapene til membranen. Bare vann, gasser, små hydrofobe molekyler kan bevege seg over biomembraner ved passiv diffusjon.

Videoen under forklarer dette nærmere.