Verdier

25.01.2019

Verdier, hva betyr de for oss?

Da jeg fikk målt min B12 første gang, visste jeg ikke at det var viktig å få bekreftet årsaken til de lave B12-verdiene med andre prøver. Da tenker jeg på Homocystein og MMA. 

Jeg hadde heller ikke kunnskap om hvor viktig det er når min datter og pappa fikk målt B12-nivå  første gang. Resultatet av den uvitenheten var at ingen av oss fikk målt MMA før behandlingsstart.

Pappa

Men legen til pappa hadde målt hans homocystein-nivå. Den var rett over normalen, altså høy. Pappas laveste B12-verdi er målt til 328, men dette etter å ha tatt B-vitaminer i pilleform. Da klarte jeg å overbevise fastlegen hans å prøve å gi  ham injeksjoner, og det gikk hun med på. To injeksjoner på to uker, deretter hver 3. mnd.

Jeg

Min laveste B12-verdi, som er bekreftet på papiret, er 164 (ref fra 167-) altså ikke spesielt lav. At jeg hadde gått 6 mnd. på B-vitaminer, hadde ingen betydning ifølge legen, og det ble ikke notert i journalen.

Min datter

Min datters verdi ble målt til 146, energidrikk var hennes beste venn. Hun drakk STORE mengder. Heller ikke det ble dokumentert i journalen.

Folat

Vi har alle hatt lav folat, pappas var høyest på 7.

Ferritin

Ferritin har vært lav hos meg og pappa, min på 12 og hans på 21. Datteren min har begynt nå på jerntilskudd, men hun mistet en del blod etter en operasjon. Ferritin var fin før behandling (88).

D-vitamin

 Min vitamin D ble målt til 28, min datter 35 og pappa 51. Min datter har dårlig opptak av D-vitamin både i pilleform og fra sola. Mens jeg tar det bedre opp i pilleform enn i sola. Pappa sin verdi ble fort bra etter tilskudd.

Hb

Hb (blodprosenten) har alltid vært midt på «normalen» hos meg og min datter. Pappa sin synker, men hos ham er det muligens alderen som spiller litt inn? Den er rett over 11 nå.

B6

B6 er det kun jeg som har fått målt. Den var 22,3 (ref 27,4 - 273). Ingen lege her i Norge har kunnet svare meg på hvor mange mg. B6 jeg skal ta i tilskudd, - og jeg har spurt mange.

Underskudd i mange år?

Så hva betyr disse verdiene for oss? Jo, de forteller at kroppen har gått på underskudd av det viktigste den trenger, kanskje i mange tiår?

Hva betyr verdiene for legen?

Jeg vet ikke. De behandler verdiene med en «kur», så er vi friske!?!


I vår familie varierer B12-verdiene mye. Ingen av oss får pr. i dag så hyppige injeksjoner som vi trenger her hjemme, men vi har alle  hatt god effekt av injeksjonene vi har fått og tar.