Trenger kunnskap om

18.03.2019

Her er en oversikt over hva medlemmene har rapport at de trenger mer kunnskap om.

Annet_

Hvorfor kan man ha høye verdier i blodet og likevel ha mangel ? 

Trenger kunnskap, men orker ikke sette meg inn i det 

Forskning