Symptomdebut til diagnose?

31.10.2019

Sju av ti, eller ca.70% av medlemmene ventet to år eller mer før de fikk en B12-mangeldiagnose.               16%  ventet i 2-5 år, og en fjerdedel slet mellom 5 og 10 år før diagnosen ble satt.

Hele tre av ti opplevde å ha symptomer i mer enn ti år før de fikk en diagnose. De resterende opplevde at diagnosen ble satt på under to år etter symptomdebut.