Medlemmene spør: Stoppe med injeksjoner?

10.09.2019

SPØRSMÅL:

Vil man noen gang kunne trappe ned eller stoppe med injeksjoner?

Jeg har i hvert fall hatt mangel siden jeg ble mamma for 22 år siden. Verdiene lå da på ca. 70. Det kan tenkes at verdiene gikk enda mer ned fordi jeg ikke klarte å ta B12 på mange år. Mangelen ga meg spisevegring. Medisiner var like skummelt som mat.

Når jeg til slutt begynte med tabletter, startet jeg med TrioBe. Jeg ble etter hvert sykere og sykere,- helt  fram til jeg fikk prøve injeksjoner i desember 2018.


SVAR:

Hvis en mangel ikke kommer av at en er veganer/vegterianer eller andre påviste grunner som kan unngås/rettes opp i, vil behandlingen vare livet ut.

En kan redusere intervallet, men her er det viktig å følge med på at symptomene ikke kommer tilbake. Neste injeksjon bør settes  FØR symptomene  dukker opp igjen.