Serum folat og vitamin B12 nivåer i kutan melanom

29.01.2021

Journal of Cosmetic Dermatology | 28. januar 2021 

Forskere evaluerte sirkulerende vitamin B12 og folatnivå hos pasienter som lider av melanom og sammenlignet dem med andre ondartede svulster så vel som friske mennesker.

 De analyserte 98 tilfeller av hudmelanom, og fant at i forhold til andre kreftformer og sunne kontroller, var like sirkulerende nivåer av vitamin B12 til stede hos pasienter som led av melanom.

 De oppdaget tilstedeværelsen av signifikant lavere serumkonsentrasjoner av folat hos pasienter med melanom, og denne koblingen ble identifisert som sterkere for pasienter som lider av metastatisk melanom; det var imidlertid ingen slik sammenheng mellom melanom og serum vitamin B12 konsentrasjoner.

Link