Resultat av undersøkelsen: Har du en B12-mangeldiagnose?

31.10.2019

Åtte av ti medlemmer har en mangeldiagnose

Nesten 8 prosent har ikke fått noen diagnose, men forklarer at de har lavt stoffskifte, har mange B12-mangelsymptomer og en har diagnosen cøliaki.

I alt 80 av medlemmene har besvart denne undersøkelsen. Det er en svarprosent på ca. 35.