Reseptregisteret, utvikling Behepan og hydroksokobalamin 

24.11.2020

Antall brukere av Behepan 2015-2019

Behepan

Som man ser av diagrammet har bruk av Behepan økt og mer enn doblet seg etter innføringen i 2017. Fra 2016 til 2019 har antall brukere nesten økt med 300 prosent ( 279%).

Av dette kan vi se at under halvparten av de som fikk skrevet ut Behepan er menn.

Hydroksokobalamin

Her ´kan man se at bruken av hydroksokobalamin injeksjoner har falt siden 2016 med nesten 25 prosent.

Fordeling kvinner og menn er henholdvis 70% og 30%