Protokoll - HVORDAN GÅ FRAM HVIS DU MISTENKER AT DU HAR EN B12-MANGEL.

27.11.2019

Vi har fått tillatelse fra Dr.Chandy og Bd12.org ansvarlig Hugo Minney til å dele dette med medlemmene i B12-Foreningen.


Hensikten er at det også kan være et hjelpemiddel for både deg og legen å stille rett diagnose og gi adekvat behandling.

En kort protokoll/ framgansmåte for behandling av B12-mangel.
Dette kan brukes av alle klinikere (spesielt de som er i primæromsorgen) og vil sikre at folk får  DIAGNOSE og BEHANDLING.
Denne protokollen gjelder pasienter i alle aldre.

1. Begynnelse av en diagnose - bruk helseundersøkelsen 1 minutters tegn og symptomer (dette utelukker raskt andre forhold eller utelukker B12-mangel)


2. Bestill blodresultater og sammenlign med referanseområder


3. Ta passende tiltak / gjør passende henvisning for alt annet som kom opp under diagnosen


4. Følg passende behandlingsplan for:

(BLOD SERUM B12 <200NG / L <200PG / ML)
B12-mangel uten nevropsykiatriske tegn og symptomer
B12-mangel med nevropsykiatriske tegn og symptomer


(BLOOD SERUM B12 >200NG/L)
Forebygging for å forhindre klinisk mangel

200pg/ml er lik 147,6 pmol/

Under finner du en oppskrift for å diagnostisering og behandling , samt en ett minutts sjekk for B12-mangel


Skjemaene er foreløpig på engelsk, men vi skal se om vi ikke kan få oversatt dem til norsk etterhvert.

Her finner du skjemaet aktivt online, og du kan se resultatet med det samme. 

https://www.b12d.org/admin/healthcheck/diagnosticcalculator

Protocol for excluding

B12 deficiency (Megaloblastic anemia/ Pernicious Anaemia)from adult and child patient presentation 

Appendix A -1 Minute Health Check - B12

Deficiency signs and symptoms