Produkter og priser på B12-tabletter i vårt naboland Sverige.

01.03.2019

Følgende  B12-tabletter kan kjøpes reseptfritt på apotek i Sverige:


Betolvex, filmdragerad tablett 1 mg 100 st

Betolvex ges vid brist på vitamin B12 och då det finns risk för att vitamin B12-brist ska uppstå.

Vitamin B12-brist kan t ex utvecklas om vitaminet inte kan tas upp av kroppen normalt från födan. Detta kan bero på en mag- eller tarmsjukdom men kan också bli följden av t ex en magsårsoperation eller annan tarmoperation. Vitamin B12-brist kan också uppstå om man under längre tid tar vissa läkemedel som används vid inflammationer i magtarmkanalen.

Dosen ska bestämmas av läkare, som anpassar den individuellt för dig.
Vanlig dosering för vuxna: 1 tablett dagligen.
I början av behandlingen ordineras ofta högre dos. Tabletten bör helst tas på fastande mage.

Verksamt innehållsämne:
Cyanocobalamin 1 mg (vitamin B12).
Övriga innehållsämnen:
mannitol, pregelatiniserad stärkelse, potatisstärkelse, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat, stearinsyra. Filmdragering: hypromellos, makrogol, titandioxid (färgämne E171), erytrosin (färgämne E127), järnoxid (färgämne E172), kinolingult (färgämne E104).

Pris Apotek Kronan: 119 SEK per boks.

Apote.se (nettapotek) SEK 49

Behepan, filmdragerad tablett 1 mg 100 st

Perniciös anemi är en speciell typ av blodbrist som uppträder vid brist på vitamin B12. Behepan ges vid denna sjukdom och vid andra typer av vitamin B12-brist som uppstår när man inte kan tillgodogöra sig vitaminet i kosten på normalt sätt. Brist på vitamin B12 kan också uppkomma vid behandling med vissa läkemedel.

Bepehan innehåller vitamin B12. Detta vitamin är nödvändigt för blodets bildning och funktion.

Dosen bestäms av läkare som anpassar den individuellt för dig.
Vanlig dos vid underhållsbehandling är 1 tablett dagligen, helst på fastande mage.

Verksamt ämne:
Vitamin B12 (cyanokobalamin) 1 mg.
Hjälpämnen:
Mikrokristallin cellulosa, kolloidal vattenfri kiseldioxid, kalciumvätefosfatdihydrat, natriumstärkelseglykolat, magnesiumstearat, titandioxid (färgämne E 171), hypromellos, stearinsyra.

Pris apotek Kronan: SEK 119

Apotea.se: SEK 55 ( nettapotek)