Problemer med behandling under epidemien, medlemmenes erfaringer

24.04.2020

78 prosent av medlemmene sier de ikke har opplevd noen forandring i B12-behandlingen grunnet epidemien. De som har opplevd å få en stopp i injeksjonsbehandling, har fått tilbud om tabletter. Andre har selv et lager av ampuller. Begrunnelsen har vært smittevern eller ingen begrunnelse.