Priser på B12- ampuller i Sverige

01.03.2019

Vi har nå vært i kontakt med svensk farmasøyt og apotek og undersøkt prisene på B12 i vårt naboland. 


Sverige har etter det vi fikk oppgitt kun Hydroxocobalamin i salg.

Vi fikk oppgitt følgene priser på ampuller:

Behepan®

Pfizer

Injektionsvätska, lösning 1 mg/ml:

Pakning 5 ampuller: SEK 122

Innehållsdeklaration

 • Den (de) aktiva substansen (substanserna) är vitamin B12 (hydroxokobalamin)

 • Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är natriumklorid, natriumacetattrihydrat, metylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E 218), saltsyra (för justering av lösningens surhetsgrad), vatten för injektionsvätskor.  Hydroxocobalamin Alternova

  Orifarm Generics AB

  Injektionsvätska, lösning 1 mg/ml


   Pakning 5 ampuller: Pris: SEK 122

  Pris til svensker medlemmer av Forsäkringskassan er SEK 75 for begge preparater.

Prisen per ampulle i NOK blir da 22 kr.

Nordmenn kan kjøpe B12-ampuller med norsk  papir-resept i Sverige. Dette fordi de skal ha mulighet til å registrere kjøpet i Sverige, ble det fortalt.

Egenandelen på blå resept er 39% av prisen Norge. Det betyr at egenandelen på et pakke med fem ampuller er 210 NOK, mens du i Sverige får kjøpt det samme for 122 SEK. Det blir 97 NOK å spare selvom du får det på blå resept i  Norge!