Pasient D er en 33 år gammel kvinne med utmattelse, treghet, sløvhet, nummenhet i hender og føtter, konsentrasjonsproblemer, problemer med å huske ting, og problemer med å finne ord.

31.07.2019

Denne saken illustrerer problemene med ufullstendig diagnostisering samt farene ved å måle serum vitamin B12 under parenteral administrasjon. Hydroxokobalamin er ikke toxisk og suksessfull behandling bør ikke stoppes. Vanligvis kan perioden mellom injeksjoner forlenges når alle symptomene er blitt borte.

Argumentene fra legen kan være:

• Du kan avslutte behandlingen fordi ditt serum vitamin B12 nivå er normalisert

• Du må avslutte behandlingen fordi ditt serum vitamin B12 nivå er forhøyet

• Du skal stoppe etter 5 injeksjoner fordi vitamin B12 kan ha alvorlige bivirkninger

I en nylig og meget god publisert artikkel,

THE MANY FACES OF COBALAMIN (VITAMIN B12) DEFICIENCY,

finner vi en rekke misforståelser og misbehandlinger pasienter kan møte hos legen sin

Pasient D

Pasient D er en 33 år gammel kvinne med utmattelse, treghet, sløvhet, nummenhet i hender og føtter, konsentrasjonsproblemer, problemer med å huske ting, og problemer med å finne ord.

En bekjent av henne nevnte muligheten for B12-mangel.

Hennes fastlege rekvirerte serum vitamin B12-prøve som viste et nivå på 190 pmol/L, og derfor anbefalte henne å starte med hydroxokobalamin-injeksjoner.

Dessverre ble ikke hennes MMA og homocysteinnivåer målt. Etter 5 uker med behandling hadde hennes symptomer avtatt betraktelig. Fastlegen tok da en oppfølgingsprøve av serum vitamin B12 som viste en verdi på mer enn 1476 pmol/L. 

Fastlegen ble engstelig for mulig vitamin B12 forgiftning og ba pasienten om å avslutte behandlingen. 

Fem til seks uker senere hadde hennes symptomer økt vesentlig igjen. Hun ble da henvist til vår klinikk for evaluering. Det hun lurte mest på var hvorfor denne behandlingen som hadde vært så suksessfull ble stoppet.

Injeksjoner med hydroxokobalamin ble startet opp igjen med en hyppighet på 2 ganger i uken, som resulterte i gradvis forbedring av hennes symptomer.

Denne saken illustrerer problemene med ufullstendig diagnostisering samt farene ved å måle serum vitamin B12 under parenteral administrasjon. Hydroxokobalamin er ikke toxisk og suksessfull behandling bør ikke stoppes. Vanligvis kan perioden mellom injeksjoner forlenges når alle symptomene er blitt borte.

Link til artikkelen