Medlemmene spør: Jeg er så utmattet. Kan jeg ha mangel på B12?

08.09.2020
Hei, jeg aner et lite håp i jakten på svar på hvorfor jeg er så utmattet.

 Kan det være B12-mangel?

 Jeg har snart time hos fastlegen, og håper å overbevise henne om å la meg få prøve B12-injeksjoner. Timen har jeg da ventet på i over en måned, så jeg vil veldig gjerne ha noe ut av den. Beklager på forhånd at dette blir langt (det er dere kanskje vant med?), men jeg vil være grundig i tilfelle noen detaljer er viktige.
Bakgrunn: Jeg har hatt ulcerøs kolitt i 16 år. Jeg har i løpet av de årene opplevd perioder med utmattelse i forbindelse med oppbluss av sykdommen (seinest i fjor høst), på grunn av depresjoner og på grunn av jernmangel under svangerskap. Min opplevelse er at det er lite hjelp å få av leger. De sier at blodprøvene er normale, og så langt har jeg stolt på det.
Mulig dette også er relevant: For ulcerøs kolitt bruker jeg nå fast Imurel (en immunsuppresiv) og Asacol. I dårlige perioder Prednisolon og Somac. Prøvde også i vinter Humira.
Jeg har de siste årene fått to barn som jeg har ammet lenge begge to. Sistemann er født i 2018 og ble ammet frem til i april i år. Jeg har også blæresykdommen interstitiell cystitt, diagnostisert i 2016. Den innebærer at man ofte reagerer på syrlige matvarer, og jeg har i perioder tatt et syrenøytraliserende tilskudd som heter Prelief, i tillegg til Aerius.
I fjor høst fikk jeg som sagt et oppbluss av ulcerøs kolitt. Da var det mange år siden sist, og selv om hele tarmen nå var betent, var det første, mest fremtredende og langvarige symptomet utmattelse. Jeg fikk høye doser Prednisolon som gjorde tarmen bedre, men da jeg prøvde å trappe ned ble jeg med en gang verre igjen. 
Må legge til at jeg mistet mye jern, og ferritin var til slutt på 14. Jeg måtte gråte meg til jerninfusjon i september i fjor (kunne ikke ta tabletter pga betent tarm). Gastrolegen mente at det ikke ville hjelpe på utmattelsen min å få jern. Jeg ble ikke mindre utmattet, men om jeg ikke hadde fått jern da hadde det kanskje tatt enda lengre tid å bli frisk tenker nå jeg.Det ble derfor oppstart av Imurel og etterhvert Humira. Sistnevnte er en biologisk medisin som hemmer immunforsvaret. 
Tarmen ble frisk, men jeg reagerte dårlig på Humira-injeksjonene. Følte meg influensasyk i over ei uke etter hver injeksjon, noe som var upraktisk også fordi injeksjonene skulle tas annenhver uke.
 I mars seponerte jeg derfor Humira i samråd med lege. Han trodde ikke jeg var utmattet på grunn av Humira, men var villig til å prøve. Det er lang halveringstid og først etter rundt åtte uker er medikamentet ute av kroppen. Omtrent da begynte formen min å bli bedre og utmattelsen slippe taket. Jeg startet forsiktig å trene og klarte mer og mer i hverdagen.

Slik hadde jeg det i vel to måneder før jeg i juli plutselig ble helt utmattet igjen. På grunn av en stoffskifte-blodprøve som var litt utenom det normale henviste fastlegen meg i mai til endokrinolog. Det var lang ventetid, og jeg fikk ikke time før i midten av august. Jeg tenkte at utmattelsen nå kanskje var på grunn av lavt stoffskifte og ventet tålmodig på timen.
 Timen ga imidlertid ikke noen svar på hvorfor jeg er så sliten, for endokrinologen friskmeldte både stoffskiftet og binyrene (fokus på kortisol pga langtidsbruk av kortison det siste året).Da jeg ringte fastlegen for å gi henne resultatet om stoffskiftet spurte hun først hvorfor jeg hadde vært der hos endokrinolog og måtte fortelle henne at det var hun som hadde henvist meg. Da jeg spurte hva vi kunne gjøre videre for å finne ut av utmattelsen svarte hun oppgitt at det visst hun ikke helt, for blodprøvene mine var jo helt fine. Men vi kunne ta en time og sjekke noe nevrologisk, uten at hun svarte på hva hun mente med det. 
Det var ferieavvikling på legekontoret, så neste ledige time var først om over en måned.
Så der er vi nå.
Tarmen er friskmeldt (siste fekaltest var på 7), men jeg er så sliten og trøtt hele tiden.
Symptomene mine er:- Utmattet (må hvile mellom hver aktivitet i løpet av dagen. Er ikke i jobb på grunn av sykdommen, men har to små barn som krever sitt.)- Veldig, veldig trøtt hele tiden.- Svimmel og "rar" i hodet- Følelse av elektrisitet eller vibrering i kroppen. (Spesielt i beina når jeg hviler. For å beskrive følelsen: Jeg har et TENS-apparat som brukes i behandlingen av blæresmerter, og vibreringen kjennes lik som når jeg har på TENS.)- Hender og føtter sovner veldig lett.- Tannmerker i tungen. Mulig tungen er forstørret.- Akne (vet ikke om det er relatert, men det oppsto rett før utmattelsen i sommer)- Søvnproblemer. Vanskelig å sovne på kvelden, sover lett, våkner mange ganger og sliter med å få sove igjen.Jeg har ikke så mange B12-prøver fra tidligere så jeg vet ikke hva jeg har ligget på før. Den eneste er fra september i fjor (tatt av Lab 1 i forbindelse med en konsultasjon hos Dr. Hexeberg). Da hadde jeg nettopp tatt jern (derfor ferritin på 586), og B12 var på 701. Vil en jerninfusjon påvirke B12 i serum på noen måte?
Forskjellen på B12 fra i fjor til nå (701 i fjor til 330 nå) var det som satte meg på sporet av at det kanskje var et eller annet der som burde undersøkes. Når jeg nå har satt meg inn i B12-mangel og hva slags symptomer det kan gi synes jeg det er påfallende. Hb har også falt fra 14,7 i april til 12,9 nå i august. Har det en sammenheng?
Jeg byttet fastlege i mai, og hun jeg går til nå er vikar. Den egentlige fastlegen (som jeg enda ikke har møtt) er tilbake i november. Fastlegen er ganske ung, en smule overarbeidet og må ofte påminnes ting jeg er vant til at legen burde kjenne til - som viktige detaljer fra journalen som feks diagnosen min. 
Sammen med tidligere, dårlige erfaringer med hvordan jeg har blitt møtt når jeg har slitt med utmattelse, gjør det at jeg vil stille godt forberedt når jeg endelig får legetimen min.
Hva bør jeg vektlegge? Skal jeg be om prøver for å sjekke MMA og homocystein? Skal jeg be henne vektlegge det kliniske bildet? Hvilke kilder kan jeg vise til? Bør jeg be om injeksjoner i stedet for tabletter?

Tusen takk for jobben dere gjør! Jeg har bare nettopp blitt medlem, men nettsiden deres viser at dere både er grundige og profesjonelle. Det er veldig tillitsvekkende. Selv om jeg ikke vet om jeg har B12-mangel eller om det vil hjelpe meg, har jeg lyst til å tipse noen venner og familie om dere fordi jeg tror de kan få hjelp til å bli friskere ved å få sjekket B12.

Vennlig hilsen MX
Vedlagt:
Blodprøver

Hei MX og velkommen som medlem hos oss :).


Takk for informativ historikk vedrørende helse. Vi får bruke den informasjonen sammen med de blodprøvesvarene du har lagt ved, men ideelt sett hadde det vært
fint med flere blodprøvetakninger. Dette fordi vi da bedre kan se på historikk og utvikling. Ofte har ikke leger tid til å sammenfatte historikk og de må forholde seg tilher og nå når de møter pasienter. Vår fordel er at vi kan ta oss tid til det.
Husk at du kan be om utskrift av hele din journal med vedlegg. Du trenger ikke innom legen for å få det. Det holder å gi beskjed i kontorluken. Første gang man berom dette så skal det være gratis. Trenger man flere utskrifter kan de ta betalt for kopiene men uansett ikke mye.

Forskrift om pasientjournal (pasientjournalforskriften)

§ 11.Rett til innsyn

Pasienten eller en representant for pasienten, og pårørende, har rett til innsyn i pasientjournalen etter reglene i pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1 og

personvernforordningen artikkel 15, jf. helsepersonelloven § 41.

Den dataansvarlige skal legge til rette for at samiskspråklige, fremmedspråklige og personer med nedsatt funksjonsevne kan utøve retten til innsyn, jf. pasient- og

brukerrettighetsloven § 3-5.

Innsyn skal være gratis. Dersom den registrerte ber om flere kopier, kan den dataansvarlige kreve et rimelig gebyr basert på administrasjonskostnadene, jf.

personvernforordningen artikkel 15 nr. 3.

Innsyn skal være gratis. Det kan derfor ikke kreves betaling for kopiering, porto eller liknende. Tidligere adgang til å ta betalt for kopi av journalen falt bort ved

lovendring den 15.06.18. Forskrift 26. juni 2015 nr. 796 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege, merknad B4, som tidligere ga anledning til å kreve kr 85 har ved lovendringen falt bort.

Vi anbefaler på generelt grunnlag å få utskrift av egen journal. Husk å be om alle vedlegg.Vi ser at legen ikke kan påvise årsaker til din utmattelse og alle de andre symptomene du nevner, eller har noen form for forklaring som kan hjelpe deg. Da får vi da det derfra.

For å ta det enkleste først: AERIUS. Dette er en allergimedisin som dessverre kan gi alvorlig tretthet hos noen. Da den var ny på markedet så ble den lansert som en medisin som ikke ga tretthet. Det har vist seg å være feil. Både barn og voksne har reagert med alvorlig tretthet på Aerius. Så derfor anbefaler vi at du ber om å få prøve en annen type medisin. Klarer du å huske tilbake til da du begynte med den? Det er ikke sikkert at dette gjelder deg, men verdt å prøve.

STOFFSKIFTET: Vi ser kun dato på den ene av utskriftene som er den som er tatt 30.07.20. Disse prøvene er tatt i forbindelse med time hos endokrinolog og viser

lavest verdi på T4. 11 pmol/L. TSH 1,6.

Du har en tilsvarende måling som enten er tatt 18. august i år eller 4. april i år. Her er også T4 på 11 pmol/L mens TSH er på 0,9.

Ved EKG-målingen er T4 på 13 pmol/L med TSH på 0,58.

De beste verdiene har du (antageligvis) fra 23.09.19 fra Lab 1 hvor T4 er på 16,1 pmol/L og TSH på 0,79. Hvis datoen stemmer for det vi tror, så betyr det at T4 kan være på vei nedover. Altså mot lavt stoffskifte.

Noen få kan ha det bra på slike lave T4-verdier, vi er som sagt forskjellige og hvilken verdi som fungerer best hos hver enkelt er det kun personen selv som kan si noe om, ikke et tall på en blodprøve bare den ligger innenfor referanse. Referanseverdiene er dessuten basert på friske personer. Siden du ikke har forhøyet anti-TPO så har du nok ingen autoimmun hypotyreose (Hashimotos), men du KAN bevege deg mot lavt stoffskifte allikevel. Vi anbefaler derfor at du følger med på utviklingen her. Lavt stoffskifte gir utmattelse og tretthet.

Disse prøvene påvirkes dessuten av inntak av mat og når på døgnet de taes. Det anbefales at man kommer fastende og får tatt prøver så tidlig som mulig på morgenen. Gjerne før kl 09.00. Dette kan forklare at TSH svinger hos deg. Hadde det blitt tatt prøver hver time gjennom et helt døgn så ville TSH ha svingt veldig.

SOMAC OG PRELIEF: Begge disse er syrenøytraliserende og kan derfor bidra til redusert opptak av B12. B12 er avhengig av magesyre for å kunne spaltes fra bindingsproteiner for deretter å binde seg til IF som skal frakte B12 til nedre del av tynntarmen for opptak.

Fra Felleskatalogen: - Somac inneholder virkestoffet pantoprazol.

- Som alle syrehemmende stoffer, kan pantoprazol gi nedsatt evne til å ta opp vitamin B12.

- Hvis du tar Somac i mer enn tre måneder, er det mulig at magnesiumnivået i blodet ditt synker. Lave nivåer av magnesium kan oppleves som utmattelse, ufrivillige muskelsammentrekninger, desorientering, kramper, svimmelhet, økt hjertefrekvens.

https://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pil-somac-takeda-564028

PREDNISOLON: Kan irritere mageslimhinnen. En irritert mageslimhinne kan redusere opptak av B12.

Vi kjenner ellers ikke til de andre immunsuppresive medisinene du tar, men anbefaler å lese pakningsvedleggene og bivirkninger. B12-mangel er nevnt i forbindelse med Crohns sykdom som kan gi betennelse i hele tarmen, men ikke så mye ved ulcurøs kolitt som gir betennelse nederst i tykktarmen. B12 taes opp i nedre del av tynntarmen. Men du nevner at hele tarmen var betent i fjor høst, og det vil i alle fall påvirke opptaket av B12.

BLODPRØVER: Resultatet fra Lab 1 er vel etter at du fikk jerninfusjon. Det er mange prøver her med stjerne som er forhøyet og som sannsynligvis er et resultat av at du fikk store doser jern. Ferritin er også et akuttfaseprotein som vil øke mye i verdi ved infeksjoner og betennelser i kroppen. Med en aktiv ulcurøs kolitt så kan det i tillegg til jern ha bidratt til forhøyet ferritin. Disse prøvene er derfor sannsynligvis ikke så relevante for totalbildet ditt. Men det er bare antagelser at disse prøvene er forhøyet pga jerninfusjonen. 

Vi finner derimot ikke sikre holdepunkter for at B12 også øker ved tilskudd av store doser med jern. Kan du huske om du hadde tatt noen form for vitamintilskudd i den perioden? Eventuelt drukket energidrikker? Alle former for tilskudd av B12 vil øke serumverdien i blodet, men det er ikke det samme som opptak i cellene.Det som derimot skiller seg ut er at B12-verdien har falt mye fra september i fjor til august i år. Fra 701 til 330 pmol/L. Dette tyder i seg selv på manglende opptak.

Fall i hemoglobin i samme periode kan også ha en sammenheng selv om du fortsatt ligger innenfor referanse.

Ja, det kan være greit å få målt MMA og homocystein. Disse to prøvene er standardprøver i en utredning. Det er greit å merke seg at begge prøvene faller fort i verdi ved tilskudd av B12 og folat så du bør helst ikke ha tatt tilskudd før en blodprøve.

Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi har en god oppskrift på hvordan legen enkelt kan gjøre en utreding:

Det er per i dag ingen konsensus på hvilken serumverdi som indikerer kobalaminmangel, men verdier under 275 pmol/L blir ofte brukt. Dersom man mistenker en funksjonell kobalaminmangel hos pasienter med en kobalaminverdi over 275 pmol/L, kan man gi hydroxykobalamin 1 mg intramuskulært og måle effekten på tHcy og MMA etter 1-2 uker. Et fall i en eller begge markører tyder på at det forelå en kobalaminmangel. 

Kilde: Brukerhåndboken


HUSK AT BLODPRØVEN MÅ TAES FØR INJEKSJON.

Burkerhåndboken sier videre (samme link): Referanseområder utgjør de sentrale 95% av observasjonene i en antatt frisk befolkning. Kobalaminmangel gir uspesifikke symptomer og er vanskelig å diagnostisere.

Referanseområder egner seg derfor ikke for å definere optimal kobalaminstatus og kliniske aksjonsgrenser bør benyttes.

Dette er viktig informasjon å ta med seg. Du har mange kliniske symptomer på B12-mangel, og så lenge det ikke kan påvises andre årsaker til disse, så er det ingen grunn til å ikke prøve hyppige B12-injeksjoner i en periode for å se på effekt. Ingenting er vel bedre enn om du får bedre helse?

Utdrag fra NHI:

Man kan også starte behandling med tilførsel av B12 - og kontrollere om dette gir effekt. Det er ikke farlig om kroppen tilføres mer vitamin B12 enn den trenger. 

Ref: https://nhi.no/sykdommer/blod/anemier/vitamin-b12-mangel/?page=6

Det er viktig å forstå hvorfor kliniske aksjonsgrenser bør benyttes dersom blodprøvene ikke viser tydelige hematologiske tegn på mangel. Det har forresten vært kjent i over 30 år at man kan ha B12-mangel uten å samtidig ha anemi. Det er ikke uvanlig at symptomer oppstår før anemi blir uttalt.

MMA og homocystein sies å være bedre markører for B12-mangel enn serum B12, men de er likevel ikke sikre. Det betyr at i noen tilfeller kan man ha normale verdier selv med B12-mangel. 

 Bloodjournal: https://ashpublications.org/blood/article/105/3/978/19635/Cobalamin-responsive-disorders-in-the-ambulatory

Utdrag fra artikkelen:

Early recognition of cobalamin (Cbl)-responsive disorders in the ambulatory care setting is essential to prevent irreversible neurologic deficits.

Pretherapy Cbl, MMA, and HCys values in individual patients varied by 23%, 23%, and 17%, respectively, over 2 to 6 weeks. Hematologic or neurologic

responses to pharmacologic doses of Cbl occurred in 37 of the 95 evaluable patients. In these patients, pretherapy Cbl, MMA, and HCys values were normal in 54%, 23%, and 50%, respectively. If therapy had been restricted to symptomatic patients with both low or intermediate Cbl levels and increased metabolite values, 63% of responders would not have been treated.

Dette betyr at B12, MMA og homocystein var normale i 54%, 23% og 50% i denrekkefølgen. Hvis man kun hadde gitt behandling etter disse parametrene så ville 63% av de med B12-mangel ikke fått behandling.

Altså...... symptomer, symptomer, symptomer.


https://stichtingb12tekort.nl/

Utdrag:

In case of a B12 deficiency treatment will rather quickly lower MMA levels. Testing sometime after starting treatment, for instance after one or two months,

may serve as a confirmation of the B12 deficiency diagnosis. This can also be done when people before treatment have a MMA value which is not distinctly

above reference values.

MMA and homocysteine are considered more sensitive tests than serum B12. However, Solomon1 previously reported on patients with normal values of MMA,

homocysteine and serum B12 who still had clinical symptoms of a B12 deficiency and responded favourably to treatment with vitamin B12. When patients show

serious symptoms that relate to B12 deficiency, Hvas and Nexo2 , too, advise treatment regardless the test results. With patients having values (of serum B12

and MMA) in the grey area and complaints that could indicate a B12 deficiency, treatment should be started and, in case of clinical improvement, continued.

Subsequently, one could consider retesting homocysteine and MMA to see if they decrease.

For diagnosing B12 deficiency there is no golden standard test and non-treatment because of normal values can have very serious consequences.

Additionally, patients with values in the grey area and distinct B12 problems should be treated and, if improvement occurs, treatment should be continued.

Ser at dette svaret blir veldig langt, og det er mer dokumentasjon som sikkert kan være relevant for deg, men det holder kanskje i denne omgang? Du finner mer på hjemmesiden som du kan printe ut om du trenger. Spesielt utdraget vi har fra legekonferansen i København i november i fjor. Det er tatt med i noen av de andre svarene som ligger under PRAKTISK - Medlemmene spør.

Poenget er at du har symptomer som er forenelig med B12-mangel. Du har ingen klare hematologiske svar som beviser det, men forskerne hevder at dersom det foreligger symptomer så skal behandling igangsettes. Ved respons skal behandlingen fortsette.

Men be om nye blodprøver også: B12, folat, kalium, MMA, Homocystein, jern, ferritin, leukocytter m/diff., og hemoglobin.

Det er viktig at du har et godt nivå av folat ved injeksjonsbehandling fordi folat og B12 er ko-faktorer til hverandre. De er avhengig av hverandre for å kunne fungere. Du bør ligge mellom 20 og 30, - opp mot 45 er innenfor normalområdet nmol/l på folat.

Og ja, du bør be om injeksjoner i starten i alle fall. Dersom du har effekt av behandlingen så kan du vurdere å prøve Behepan (tabletter) som legen skriver ut, men dersom disse ikke har effekt etter 2 mnd bruk så skal man tilbake til injeksjoner.

Ref NHI: Etter to måneders behandling bør det være tydelig respons. Ved manglende respons skiftes til injeksjonsbehandling. 

https://nhi.no/sykdommer/blod/anemier/pernisios-anemi/

Vi håper dette kan være til hjelp og hører gjerne fra deg hvordan det går. Du må gjerne printe ut og ta med til legen.


Med vennlig hilsen
B12-Foreningen

Hei igjen.Vi svarer i mailen din så blir det lettere å følge

Hei, Tusen takk for at dere tok dere tid til å svare slik at jeg fikk det før timen min neste uke! Det setter jeg veldig stor pris på!Bare hyggelig :)Jeg skal gå innom legekontoret i dag og be om utskrift. Kan sende flere blodprøvesvar etter det, om dere har tid til å se på de?Ja, vi kan gjerne se på de prøvene du får ut for å se på historikk og eventuelle tendenser.For å gå igjennom det dere skriver:Aerius: Dette har jeg tatt i perioder før også uten å oppleve utmattelse. Men jeg kan prøve å seponere den en periode for å se om det har noen effekt på trøttheten. Det at jeg sover så dårlig for tiden gjør jo selvfølgelig også at jeg blir mer sliten og trøtt, så det er en dårlig sirkel. Jeg har startet med melatonindråper, og synes det har en effekt. Om søvnen blir bedre kan det jo også hjelpe på trøttheten litt.
Det hjelper nok å få god søvn. Hvis du ikke har merket tretthet med Aerius tidligere så er det sannsynlig at du ikke reagerer negativt på den.

Stoffskiftet: Prøven tatt i fjor var tatt fastende, tidlig om morgenen. Det samme var prøven tatt i juli i år. Jeg skal tilbake til endokrinolog om noen måneder, og tenkte jeg skulle vise han prøvene fra i fjor, for de hadde han ikke tilgang til da jeg snakket med han sist. Jeg har lagt merke til at T4 har falt.
Flott at du følges opp.

Somac og Prelief: Magnesiumnivået mitt har i følge blodprøver økt siden i fjor. Men er magnesiumprøvene til å stole på? Jeg har slitt mye med urolige ben og smører derfor i perioder mye med magnesiumkrem eller magnesiumspray og bruker epsomsalt i fotbad. Tåler tabletter dårlig pga at de gir meg blæresmerter.

Tror ikke det er noen grunn til å ikke stole på magnesiumprøvene. Kan hende verdiene øker pga kremen og sprayen. Urolige ben kan også være tegn påB12-mangel.

Blodprøver: Jeg tok ikke noen tilskudd eller energidrikker i fjor som kan ha økt B12-nivåene. I forkant av blodprøvene var jeg satt på en eliminasjonsdiett, så jeg vet ikke om det kan ha hatt en innvirkning. Men det skulle man kanskje tro hadde redusert B12-nivået, siden det var uten melk, gluten, korn, egg og en del andre matvarer.

Det er vanskelig å si. B12 finnes i animalske produkter, Lever, okse- og svinekjøtt, egg, melk og meieriprodukter, samt fisk og skalldyr. Kan hende at dine tidligereblodprøvesvar kan gi en pekepinn på hva du har pleid å ligge på normalt.

Har ikke startet på noen tilskudd nå annet enn en Niferex jern-tabletter annenhver dag. Det vil si, jeg tok folat to dager i forrige uke før jeg fant ut at man burde vente med tilskudd. Vet ikke om det vil ha effekt på blodprøvene?

To dager med folat vil nok ikke ha påvirket prøvene.

Er det sånn at hvis legen vil gi meg B12-injeksjon så bør jeg først ta folat en stund for å få opp folatnivået?

Ideelt sett kunne du ha hatt høyere folatverdi, men du erikke kritisk lav på folat så noe B12 vil nok bli tatt opp ved en injeksjon. Men du kan få resept på 1 mg folat av legen som du tar hver dag. Ved injeksjon en gang i uken i 5 uker samtidig som du tar 1 mg folat hver dag, så bør det være bra. Kan være lurt å teste folat etter 5 uker. Det er ingen vits å teste B12 etter 5 injeksjoner da verdiene vil være høye.Hvorvidt du bør fortsette med hyppige injeksjoner en stund avhenger av om du merker effekt, dvs symptomlindring. Da har du i så fall truffet riktig.Det er ingen garanti for at dine plager skyldes B12-mangel selv om dine symptomer er typiske, men så lenge ingen andre tiltak er naturlig å prøve, så er dette en ufarligtest for å se om det har effekt. Selv om du får prøve injeksjoner, så kan det være lurt å prøve å utrede muligheten for mangel før du starter opp. Da først framgangsmåten som Brukerhåndboken beskriver ved å sjekke MMA og Homocystein før og etter injeksjon.I tillegg anbefales å teste antistoff mot IF (Intrinsic faktor), samt mot parietalceller. Disse testene er kun pålitelige ved positivt svar fordi et negativt svar kan bety bådeat man ikke har antistoffer, og at man har gått så lenge med antistoffer at parietalcellene er ødelagte. Da er det ikke mer igjen å danne antistoff mot og produksjonen av antistoffer stopper opp.

Igjen; tusen takk for hjelpen så langt!

:)
Ha en god dag!
Mvh M X
Ha en fin dag du og.

Hilsen B12-Foreningen

Oppdatering fra medlemmet!

Hei!

Har vært hos legen nå og hun syntes der var en god idé å prøve b12-injeksjoner!
Tusen takk for hjelpa!
Mvh

MX