‼️Retningslinjer for diagnose og behandling av lidelser i kobalamin og folat av British Comm. for standarder i hematologi

Retningslinjer for diagnose og behandling av lidelser i kobalamin og folat av British Comm. for standarder i hematologi

 Nedenfor er lenken til "Guidelines for the diagnose and treatment of Cobalamin and Folate Disorders" skrevet på vegne av British Committee for Standards in Hematology.

 https://b-s-h.org.uk/guidelines/guidelines/diagnosis-of-b12-and-folate-

 Disse retningslinjene inneholder en rekke forhold som vi anser som viktige og støtter fra vår kliniske erfaring.

 De viktigste er:

 ➡️ Vitamin B12-injeksjoner er foretrukket.

 ➡️ Oralt tilskudd er utilstrekkelig effektivt hos mange pasienter.

 ➡️ I tillegg til "classic Pernicious Anemia", har de fleste pasienter med symptomatisk B12-mangel en ikke-unormal blodverdi.

 ➡️ Så de har ingen anemi, ingen økt MCV. 

➡️ Disse pasientene har en funksjonell B12-mangel og drar nytte av vitamin B12-tilskudd i.m.

 ➡️ B12-mangel forekommer i alle aldersgrupper.

➡️ Siden det er utført få kliniske studier med tanke på blant annet hyppigheten av behandlingen av B12-mangel, den kliniske erfaringen, forskningen som allerede er utført og de beskrevne case-historiene i litteraturen gir de viktigste utgangspunktene for en behandling.

B12-institute, nl

Kilde: