Pasienter med uforklarlige nevrologiske symptomer og tegn bør screenes for vitamin B12-mangel uansett hemoglobinnivåer

02.06.2021

Pasienter med nevrologiske symptomer eller tegn som unormale pupiller, øyesmerter, nervesmerter i hjernen, nystagmus (ufrivillige rytmiske øyebevegelser), synsfeltdefekter,tinnitus, parestesi eller neuralgi bør screenes for B12-mangel.

Pasienter med uforklarlige nevrologiske symptomer og tegn

bør screenes for vitamin B12-mangel uansett hemoglobinnivåer

Til redaktøren:Vitamin B12 (hydroksykobalamin) er viktig for riktig funksjon av nervesystemet og for hemopoiesis [1].Det er en høy forekomst av B12-mangel generelt i befolkningen, særlig hos vegetarianere og eldre [1]

.B12-mangel kan presentere seg på en rekke måter, inkludert synsfelt-defekter, oftalmoplegi (lammelse av øyemusklene) og optisk atrofi [2, 3]. NICE-veiledningen sier for tiden at skadelig anemi er den vanligste årsaken til alvorlig vitamin B12-mangel [4, 5] og screening for mangel bør ikke finne sted med mindre makrocytisk anemi er tilstede [5, 6].

 Vi hadde som mål å undersøke pasienter med nevrologiske tegn sekundært til alvorlig B12-mangel og vurdere om det alltid var sammenheng mellom alvorlig vitamin B12-mangel og makrocytisk anemi. Denne studien gjennomgikk medisinske journaler fra alle pasienter som presenterte nevrologiske symptomer, og som ble funnet å ha alvorlig mangel på vitamin B12 (<100 ng / L). 

Materialet ble brukt fra en enkelt øyeklinikk, GWH, Swindon.Demografi ved baseline, okulære og systemiske komorbiditeter, presentasjoner og funn ble hentet ut. Alle analyser ble utført ved hjelp av SPSS. Femten pasienter fikk alvorlig vitamin B12 mangel mellom januar 2018 og januar 2021. Alder lå på 49,6 ± 24,9 år (rekkevidde 18-98) og 53,3% (8/15) av pasientene var kvinner. Pasienter presentert med synsfeltdefekter (5/15, 33,3%), uskarpe eller hovne optiske plater (4/15, 26,7%), diplopia (dobbeltsyn), (2/15, 13,3%) og oftalmoplegi (2/15, 13,3%). Det var ingen signifikant forskjell i synsstyrke mellom berørte og upåvirkede øyne (0 logMAR, −0.08-1). B12-nivået var sterkt mangelfull ved 84,1 ± 16,6 ng / L, mens hemoglobin (Hb) var normal ved 135,8 ± 34,3 g / l og gjennomsnittlig korpuskulært volum (MCV) var normal ved 93,2 ± 4,9 fL. MCV ble økt litt hos bare en pasient (6,67%) og ingen av pasientene hadde en Hb <120 g / L. Ingen av pasientene testet positivt for intrinsic faktor eller GPC-antistoffer. 

Nåværende NICE-veiledning ser ut til å være foreldet og burde brukes med forsiktighet. 

Vitamin B12-mangel manifesterer seg med et bredt spekter av nevrologiske symptomer før noen effekt sees på hematologiske markører. 

Pasienter med uforklarlige nevrologiske symptomer og tegn for vitamin B12-mangel bør screenes uansett hemoglobinnivåer.

Pasienter med nevrologiske symptomer eller tegn som unormale pupiller, øyesmerter, nervesmerter i hjernen, nystagmus (ufrivillige rytmiske øyebevegelser), synsfeltdefekter,tinnitus, parestesi eller neuralgi bør screenes for B12-mangel.