Min leges kunnskap om B12-mangel mener jeg er...

12.03.2019

Mer enn halvparten av oss, 57%, mener legen som de har, har for lite kunnskap im B12-mangel.