B12 mulig profylaktisk middel mot migrene

25.07.2020

Kronisk migrene er en spesiell klassifisering av en hodepine som vanligvis er ensidig og pulserende og varer i minst tre måneder. På grunn av sin høye utbredelse og skadelige innvirkning på personlige, sosiale og økonomiske aspekter ved pasientliv, har mye ønske gått til å forstå patogenesen til migrene og å søke etter terapeutiske midler. I tillegg til gjeldende terapeutika som triptaner, ergotamin og monoklonale antistoffer rettet mot kalsitoningenrelatert peptidreseptor (CGRP), er vitamin B12 undersøkt for dens mulige bruk som et profylaktisk middel mot migrene. 

Spesielt gir de observerte effektene av vitamin B12 på nitrogenoksid (NO) og homocystein en videre undersøkelse av dets underliggende mekanismer i migrenepatofysiologi. I denne omfattende gjennomgangen vil vi gi en kort oversikt over migrene og nåværende terapier, mens vi fokuserer på den lovende rollen som vitamin B12 som et mulig behandlingsalternativ for kronisk migrenehåndtering.


Link

Utilization of B12 for the Treatment of Chronic Migraine

Author links open overlay panelIvanUritsMDaMelisYilmazBA, MMScbEhabBahrunBScCaitlinMerleyBScLoganScoonBScGraceLassiterBScDanielAnBS, MScVwaireOrhurhuMD, MPHdAlan D.KayeMD, PhDeOmarViswanathMDefgh