Medlemmene spør: Hvor lenge kan man forvente at en injeksjon virker?

10.09.2019

Spørsmål: 

Hvor lenge kan man oppleve bedring etter en injeksjon, vil det på et tidspunkt flate ut?

Jeg får injeksjon på fredager, men allerede på tirsdag begynner jeg å surre, dårlig hukommelse, navn, hendelser, oppgaver, vanskelig å holde en samtale.

Jeg synes dette blir verre og verre. Jeg tenker at jeg får injeksjoner for sjelden, og at injeksjoner to ganger pr. uke kanskje hadde vært bedre. Jeg tar TrioBe og folat i tillegg til injeksjon.


Svar:

Jeg antar at bedringen vil flate ut, men dette er veldig individuelt når det vil inntreffe. Selv har jeg brukt hyppige injeksjoner i snart to år, og jeg merker fortsatt bedring.

Jeg tror du burde fått neste injeksjon før symptomene dukker opp. Hvis det er mulig, burde du fått injeksjoner hyppigere. En annen mulighet er å spørre legen om å få prøve hydroxocobalamin? Noen opplever at disse funger bedre og varer lengre.

Det må bemerkes at med så lave verdier som du har hatt, og at du har gått med mangel i mer enn 22 år, så er det sannsynlig at du har påført deg nevrologiske skader som krever hyppigere injeksjoner enn det du får i dag. Økning av symptomer etter 4 dager bør være en rettesnor for når du trenger ny B12-injeksjon. Vær oppmerksom på at noen symptomer kan ha blitt permanente, og at du muligens ikke kan forvente at de blir eliminert. Vi ser at forskere skriver at man kan forvente at optimalt bedring kan skje etter ett til to år. 

 I artikkelen 

The Many Faces of Cobalamin (Vitamin B12)Deficiency skriver forfatterene dette:

"For pasienter med nevrologiske symptomer, anbefaler de 1000 μg hydroksykobalamininjeksjoner to ganger i uken i en periode på opptil 2 år!"