Lest om legen Sonja som mistet legelisensen for at hun foreskrev B12?

21.01.2019

Dette er riktignok en  historie fra 2003, men kunne den skje i dag også? Er det redsel for å bli fratatt lisensen som gjør leger tilbakeholdne med å skrive ut B12?

Hennes tro på hva B 12 betyr i behandlingen av pasientene, ble for sterk medisinering for det øvrige medisinske miljøet. I disse miljøene kimte alarmklokka. Dr.
Strøm foreskrev B 12-vitaminer i et omfang som gjorde at miljøene rundt henne mente at nå var alle anstendige grenser passert.

Apotek, blodlaboratorium, fylkesleger, andre legekolleger, hjemmesykepleie, Legerådet, Helsedirektoratet og Sosialdepartementet satte spørsmålstegn ved Sonja Strøms dømmekraft som lege. Statens legeråd tok beslutningen etter å ha kommet til at legens oppfatning og teori om vitamin B 12 var et svakt vitenskapelig grunnlag. De som fattet beslutningen, skulle bare ha visst hvor feil de tok.

Lisensen forsvinner.....

Les hele artikkelen i Østlendingen