Kopi av Trinnpris på B12 Depot innført.

29.01.2022

Vi kan opplyse at det NÅ er innført TRINNPRIS på B12 Hydroxocobalamin! Det hjelper å legge press på ansvarlige myndigheter! 362,80kr er nå laveste pris. Det vil bety at vi kan forvente at prisen vil forsette ytterligere ned!👏👏👏💪 AIP kuttes i to til tre trinn. Det første trinnet inntrer ved generisk konkurranse, mens det andre trinnet kommer 6 måneder senere. Det tredje kuttet kommer tidligst 12 måneder etter det andre trinnet. https://www.tv-helse.no/uforstaelige-prisforskjeller-pa-b12/

Trinnprismodellen

Trinnprismodellen er en AUP (apotekets utsalgspris)-regulering. Likevel fastsetter vi trinnprisen ved prosentvise kutt i originallegemidlets maksimale AIP (apotekets innkjøpspris) da første generikum fikk pris. Etter at AIP er kuttet legges apotekavanseog 25% merverdiavgift til.

AIP kuttes i to til tre trinn. Det første trinnet inntrer ved generisk konkurranse, mens det andre trinnet kommer 6 måneder senere. Det tredje kuttet kommer tidligst 12 måneder etter det andre trinnet.

Kuttsatsene avhenger av om omsetningen av virkestoffet før generisk konkurranse inntraff var under eller over 100 mill kroner i løpet av en 12- månedersperiode. Virkestoffene med omsetning på over 100 mill kroner får de største kuttene.

Figuren viser trinnprisene for to legemidler som begge hadde en maksimal AUP på 165 kroner før generisk konkurranse oppstod. Legemiddel A omsatte for mindre enn 100 mill kroner før generisk konkurranse, mens legemiddel B omsatte for mer enn 100 mill kroner.