Kopi av Takeda svarer B12-Foreningen B12-ampullene Takeda Depot og prissetting. 1

29.01.2022

B12-Foreningen har på nytt henvendt seg til Takeda Norge 

Vi har noen oppfølgingsspørsmål:
Våre medlemmer rapporterer at Takeda hydroksokobalamin ikke lenger er et aktuelt valg på apotekene. Ønsker de det preparatet, må de betale 539 kr, mens Orifarm får de for 242 kr.
Hva er årsaken til det?
Apoteket svarer at de kun er forpliktet til å selge ett preparat til trinnpris, og at de da har valgt Orifarm, samt at Takeda vil gå ut av deres sortiment.

Mvh

B12-Foreningen

v/Turid Norvald

Svar fra Takeda

Hei,

Takk for din henvendelse.

Vi kan bare bekrefte at det er apotekene/kjedene som bestemmer hvilket preparat de ønsker å selge til trinnpris (til 242,- som er fastsatt av myndighetene) og det er da Orifarm som er valgt. Dersom apotekene/kjedene hadde valgt Takeda, hadde vårt produkt blitt solgt til samme pris. Kravet fra myndighetene er at det skal tilbys minst ett produkt til trinnpris.

Apotekene er imidlertid alltid pliktet til å skaffe originalproduktet dersom noen ønsker det, men da kan de altså ta full pris. For å få mellomlegget refundert, må det fremkomme på resepten at pasienten kun skal ha originalproduktet og ikke generisk produkt. Hvis det ikke er noen reservasjon mot generikaproduktet, er det kunden selv som må betale mellomlegget.

Mvh

Cathrine

Cathrine Bakkene Elsås

Medisinsk rådgiver

Takeda AS

Postboks 205, 1372 Asker

Drammensveien 852, 1383 Asker

T: 800 800 30

www.nycomed.no