Kopi av Svar fra Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid, Oslo

29.01.2022

Svar på henvendelse vedrørende Lan Marie Bergs forslag om å kutte kjøttforbruket med 50% på institusjoner og sykehjem