Kopi av Retningslinjer på facebook

29.01.2022

Som forening må vi på B12-Foreningens facebookside forholde oss både juridisk og etiskt forsvarlig så godt som overhodet mulig.

Vi er ikke jurister, men finner ut av ting etter hvert. Vi justerer og endrer dersom det blir nødvendig.

I den forbindelse må vi opplyse om at vi ikke kan oppfordre medlemmer eller hverandre til noe som kan være ulovlig eller etisk uriktig her på siden.

Det kan for eksempel være oppfordring om å distribuere medisin eller utstyr, spesielt over landegrensen. Sverige er ekstremt strenge på innførsel av sprøyter og kanyler da dette regnes som brukerutstyr for narkomane. Mesteparten av post mellom Norge og Sverige blir enten scannet eller åpnet. Skulle den inneholde noe ulovlig, så får det konsekvenser både for mottaker og avsender. Oftest med bøter.

Personlige medisinskfaglige råd kan vi heller ikke utføre her på facebooksiden.

Vi er her for å opplyse og veilede med kunnskap og dokumentasjon via publiserte artikler.

Vi kan alle trå feil og legge ut noe som man ikke har tenkt godt nok igjennom. Innlegg som blir vurdert å være på kant med slike forhold vil bli slettet.

Tips, idèer, spørsmål osv oppfordres alle til å legge ut.

I Sverige og Danmark er falske profiler på lukkede grupper et stadig større problem. Ikke godt å si hvem eller hva og hvorfor, men det kan kanskje være et ønske om å overvåke aktivitet. B12-Foreningen mener at vi har hatt en slik profil som forsøkte å få tilgang til hjemmesiden. Vi gir i utgagnspunktet alle som ønsker medlemskap tilgang, vi har ingenting å skjule, men da skal det være ekte folk. Og det kan gjerne inkludere både leger og myndigheter, men da får de betale medlemskap.

Det er i alle fall viktig at vi forholder oss så etisk og juridisk riktig som mulig.