Kopi av Nytt styremedlem

29.01.2022

Wenke Nissen er nytt styremedlem fra 12. februar 2019. Vi er glade for at hun vil bidra med B12-arbeidet! Vi ønsker henne velkommen!

Vi takker Gunhild Isaksen  for tiden hun satt i styret  og var med og stiftet B12-Foreningen!