Kopi av Nytt fra styret: Svar fra Statens Legemiddelverk ang. prissetting på Behepan

29.01.2022

Vi spurte om den store prisforskjellen også på Behepan fra Pfizer. I Sverige kan Behepan kjøpes reseptfritt på nettapotek for kroner 49, mens det samme produkt koster kroner 141,90 kr og er reseptliktig. 

 

Her er svaret vi fikk:

"Når det gjelder Behepan så vil en prisnedgang påvirke leveringssikkerheten av produktet på det norske markedet. Legemiddelverket mener det er viktig at B12 i tablettform beholdes på det norske markedet og har derfor besluttet å avvike fra hovedregelen for beregning av maksimalpris.

Man kunne tenke seg at Legemiddelverket bestemte at B12 tabletter skulle være reseptfrie. Dette ville gjøre B12 tabletter lett tilgjengelige.

Det er usikkert hva dette ville betydd for prisen. Apotekene bestemmer selv prisen på reseptfrie legemidler.

Samtidig er det sånn at det i utgangspunktet bare er reseptpliktige legemidler som refunderes over ordningen med «blå resept»."