Kopi av Legemiddelverket svarer: Medbringe B12 til og fra utlandet? 1

29.01.2022

B12-Foreningen har vært i kontakt med Legemiddelverket for å få KLARE RETNINGESLINJER for hvilke regler som gjelder når man bringer med seg ampuller ut av Norge eller går til innkjøp av dette på et utenlandsk apotek:

SVAR:

Man ha med seg legemiddel opp til 12 måneders personlig medisinsk forbruk ved medbringing

fra land innom EU/EØS.

Unntatt er legemiddel som er ansett som narkotika og doping.

Viktig er at man har en god dokumentasjon på at man reiser med sitt (sine) legemiddel som er til personlig medisinsk forbruk og

at det er kjøpt på et lovlig sted.

Med personlig bruk av legemidler menes: En persons medisinske bruk av legemidlet til seg selv, her kan tollvesenet be om dokumentasjon ved for eksempel en legeerklæring.

Det anbefales at man har en kvittering fra apoteket som viser at man har kjøpt legemidlet på et lovlig sted.