Kopi av Henvendelse til bramat.no angående alger og B12.

29.01.2022

Hei.
Jeg kontakter dere på vegne av B12-Foreningen vedrørende artikkelen "Derfor gir ikke plantemat deg nok vitamin B12", publisert 30. desember 2018, skrevet av Lise von Krogh, Ernæringsbiolog (Cand.scient.)
Vi har medlemmer med B12-mangel som får tilskudd via injeksjoner eller tabletter. Noen har brukt Spirulina fordi de mener at jernlagrene øker fortere hvis de bruker den.
Pga det dere skriver om analogt B12 i alger (inaktivt for mennesker), så har vi et par spørsmål.
Vi forstår dette slik at analogt B12 binder seg til transportproteinene som bringer aktivt B12 inn i cellene, og at dette derfor hindrer aktivt B12 i å bli tatt opp av kroppen. Dere nevner at denne type B12 kan være farlig å ta, og dette ønsker vi gjerne utdypet.
Det er forståelig at det blir en konkurranse mellom analogt og aktivt B12, og at om man får tilført mye analogt B12, så vil dette redusere opptaket av aktivt B12. Men vet dere noe om bindingsaffiniteten, om den er lik eller større enn hos aktivt B12? Hvis man tilfører mye aktivt B12, vil ikke dette da være i overskudd og dermed utkonkurrere mye av det analoge B12? Når noen hevder at analogt B12 kan være farlig, gjelder det hovedsaklig de som ikke tar tilskudd av vitamin B12, eller gjelder det også de som tar tilskudd?
Vi takker på forhånd for svar.
Med vennlig hilsen
Tove Øyjord
B12-Foreningen

Svar:

Konkurransesituasjonen er som dere sier avhengig av mengde aktivt vitamin B12 og analogt. Hvis mye aktivt vitamin B12 tilføres så tolker vi forskningen slik at risikoen med algeinntak av analogt vitamin B12 minsker. Analogt vitamin B12 forstår vi er først og fremt farlig dersom aktivt vitamin B12 ikke er tilstrekkelig til å ta opp konkurransen med analogt. Så budskapet i artikkelen er først og fremst at plantekilder med mye "vitamin B12" ikke må forstås som gode kilder.

Analogene ser ut til å ha sterk bindingsaffinitet til haptokorrin, sterk-moderat affinitet til transkobalamin II og svak-moderat affinitet til IF. Det ser også ut at affinitetsstyrken kan variere avh av type forbindelse. Det er ikke mye litteratur her og vi finner ikke litteratur som har målt aktivte kobalaminer opp mot analoge kobalaminer. I en heller eldre artikkel (1990) står det også at selv om spirulina ikke er noen god kilde for vitamin B12, så vil analogen i dette tilfellet (i denne algen) ikke ha stor innvirkning på vitamin B12-metabolismen, så fremt inntaket av aktivt vitamin B12 er tilstrekkelig - men at spirulina i seg selv må betraktes som en falsk vitamin B12-kilde. 
Urinutskillelsen av MMA vil nok gi det beste svaret på om kroppens vitamin B12-status er OK.


Med vennlig hilsen/Yours sincerely,Lise von Krogh, von Krogh Ernæring Ltd
Ernæringsbiolog (Cand.scient. ernæringsbiologi)/Nutritionist (Msc. Nutrition biology)
von Krogh Ernæring Ltd, Skrukkelivegen 171, N-2090 Hurdal, Norway E-mail: lise@vonkrogh.no / +47 91 34 71 50