Kopi av Gir høyt B12 ved B12-behandling økt kreftrisiko? 1

29.01.2022

På bakgrunn av at noen av våre medlemmer har blitt møtt med argumenter som at "ditt B12 er for høyt" og "høyt B12 øker risikoen for kreft", så ville vi  i B12-Foreningen undersøke nærmere holdbarheten i disse argumentene. 


Styret i B12-Foreningen har kontaktet Johan Frederik Håkonsen Arendt, MD. PhD.
vedrørende  artikkelen og forskningsrapporten han er medforfatter av.

" Elevated vitamin B12 levels and cancer risk in UK primary care: a THIN database cohort study" fra 2018, Link og har stilt han noen spørsmål ang. denne artikkelen.

Våre medlemmer i foreningen har hovedsakelig B12-mangel og blir behandlet for dette, men det er også noen som har høye verdier uten å ha mottatt behandling. Både pasienter og noen av legene som behandler disse reagerer på artikler som forbinder høye B12-verdier med cancer. Alle ser ut til å oppfatte artiklene som at høye plasma verdier av B12 etter behandling kan føre til cancer, og noen leger nekter å fortsette behandling basert på dette.


 Arendt svarer: Dette er en fejltolkning af vores artikel. Der findes en stor meta-analyse af cancerrisiko med kombination B-vitamin behandling på tablet som også inkluderer B12. Den artikel finder ingen øget cancerrisiko. Et nyere studie baseret på princippet om Mendelian randomization (genetiske varianter med betydning for B12-værdier i blodet) konkluderer på at der er en lille øget risiko for lungekræft hvis B12-værdier øges. Men det fortolker deres egne resultater forkert, idet de mener at B12-behandling kan øge risikoen. Det er vældig teknisk at forklare hvorfor, men blot til information om at jeg ikke finder videnskabelig basis for at konkludere at B12-behandling kan øge cancerrisiko.


Når det gjelder deres artikkel så forstår jeg den ikke slik. Jeg ser at dere har ekskludert pasienter som har mottatt behandling, og de som allerede har fått påvist cancer.


Arendt svarer: Du har forstået artiklen helt ret - og vi har også lavet andre artikler med lignende resultater hvor vi ekskluderer patienter som har modtaget B12-behandling.


Mitt spørsmål er om det er riktig oppfattet at dere mener at høye B12-verdier i plasma uten tilskudd i stedet kan være et tidlig tegn på skjulte kreftformer og at dette i stedet muligens kan brukes som en markør for påvisning av cancer?


 Arendt svarer: Ja, det er korrekt opfattet. Risikoen for cancer ved høje B12-værdier uden B12-behandling er dog så lav at vi ikke kan bruge dette til at stille cancerdiagnoser - 5-7 % er den cancerrisikoen indenfor 1 år fra måling af B12-værdi over 800-1000. På den måde kan høje B12-værdier være et tegn som skal inkluderes i en samlet vurdering af en patients risiko for kræft.


Ble det gjort analyser for å utrede årsaker til høye verdier som f.eks høye verdier av antistoffer mot Intrisic Factor som igjen kan gi økte plasmaverdier av B12?


Arendt svarer: Nej. Men antistoffer mod Intrinsic Factor giver ikke høj B12 i blodet. Disse antistoffer kan påvirke laboratorieanalysen af B12 i plasma og give falske høje værdier. Det kræver dog høj koncentration af antistoffer, og ikke alle laboratorie-maskiner er påvirkelige af dette fænomen, kaldet interferens.


Hva menes med «short -term» cancer risk?


Arendt svarer:  Der menes indenfor 1 år fra måling af plasma B12. Dette tyder på at cancer påvirker B12-værdien og ikke omvendt. Vores resultat, at cancerrisikoen er "short term" tyder også på at behandling IKKE kan være årsag til cancer. Hvis behandling havde været årsag til cancer ville vi have set øget "long term risk". Det skyldes at cancer udvikles langtsomt over 5-10 år, og hvis B12-behandling skulle påvirke denne proces må man forvente at det skulle være "long term".


Jeg ville sette stor pris på om du kan avse litt tid til å svare på dette i løpet av sommeren.


Arendt svarer: Jeg ved ikke hvordan B12-foreningen fungerer og hvilken kontakt I har til fastlæger i Norge. Men det er ekstremt vigtig at fortsætte B12-behandling når diagnosen B12-mangel er stillet.


 Da må man ikke fejltolke vores artikler og stoppe behandlingen. Som beskrevet, har vi undersøgt noget helt andet end B12-behandling og cancerrisiko.

Jeg håber mine svar er forståelige. Sig fra, om jeg kan hjælpe med at stoppe den misforståelse at B12-behandling er skadelig, så patienterne kan få den rette behandling af deres fastlæger i Norge.

 2. jul. 2019 kl.  Johan Frederik Håkonsen Arendt, MD. PhD.

Er du ikke medlem av B12-Foreningen og har lest dette, er det fordi vi gjerne vil at alle i Norge skal få en god B12-behandling og ikke bli stoppet av uvitenhet. 


Meld deg inn i B12-Foreningen og oppdater din kunnskap!
Vi driver gratis dugnadsarbeid for at nettopp DU skal få en riktig B12-behandling.

Medlemsavgiften går KUN til drift. Ut 2019 kan du nå bli medlem for 125 kr. Ønsker du å betale medlemsavgiften for 2020 samtidig, tar du kontakt med styret for å få 

EN EKSTRA GOD TILBUDSPRIS! VELKOMMEN I B12-FORENINGEN! 

SAMMEN ER VI STERKE!

PRINTBAR VERSJON