Kopi av Elevated vitamin B12 levels and cancer risk in UK primary care: a THIN database cohort study (2018)

29.01.2022


B12-Foreningen har vært i kontakt med førsteforfatter Johan F H Arendt vedrørende denne artikkelen, og vi har fått svar på spørsmål som vi hadde i forbindelse med den.

Bakgrunnen for å kontakte Arendt var at denne artikkelen har en annen vinkling på forholdet mellom høye B12-verdier i plasma og cancer, enn det andre artikler har hatt.

Noen av våre medlemmer har fått avbrutt sin B12-behandling fordi legene deres har lest artikler som hevder at høye B12-verdier kan gi økt sannsynlighet for kreft. Forfatterne av THIN-artikkelen tolker derimot sine resultater som at høye verdier kan være en indikator/markør på kreft i tidlig stadium eller på uoppdaget kreft. Deres tolkning er noe vi finner interessant og har hatt dialog med Arendt om dette.

I forhold til deres artikkel sier han blant annet: Risikoen for cancer ved høye B12-verdier uten B12-behandling er dog så lav at vi ikke kan bruke dette til å stille cancerdiagnoser - 5-7% er den cancerrisikoen innenfor 1 år fra måling av B12-verdi over 800-1000. På den måten kan høye B12-verdier være et tegn som skal inkluderes i en samlet vurdering av en pasients risiko for kreft.

I artikkelen snakkes det om «short-term» cancer risk, og vi får forklaring på det: Der menes innenfor 1 år fra måling av plasma B12. Dette tyder på at cancer påvirker B12-verdien og ikke omvendt. Vårt resultat, at cancerrisikoen er «short-term» tyder også på at behandling IKKE kan være årsak til cancer. Vi har ikke undersøkt cancerrisiko ved høyt B12 i blodet på grunn av B12-behandling, og kan ikke konkludere noe ut fra denne artikkelen om hverken «short-term» eller «long-term» risiko for cancer ved B12-behandling.

THIN-artikkelen har ikke undersøkt cancerrisiko i forhold til B12-behandling, kun høye verdier uten behandling. Derfor bør man ikke konkludere på bakgrunn av denne artikkelen med at høyt B12 som skyldes B12-behandling øker risikoen for kreft, fordi det er slett ikke undersøkt i artikkelen.

Videre har vi vært så heldige å få kommentarer på spørsmål vedrørende behandling, høye B12-nivåer, og kreft. Disse er gjengitt under.

Er højt vitamin B12 forbundet med kræft?

Der findes mange artikler på dette emne. De største artikler på området er på patienter i Danmark og Storbritannien. Disse artikler har inkluderet patienter som IKKE får behandling med B12 (tablet eller injektion), og viser at 5-8 % af patienter med højt B12 i blodet har underliggende kræft. Mest sandsynligt forårsager visse typer kræft højt B12, men vi ved ikke præcis hvad mekanismerne er for hver kræfttype.

En række mindre artikler på samme emne er gennemgået i en oversigtsartikel.

doi: 10.1158/1055-9965.EPI-17-1136. doi: 10.1093/jnci/djt315. doi: 10.1515/cclm-2012-0545. doi: 10.1111/eci.12076.

Giver behandling med B12 kræft?

Der findes en række studier på dette område. Nogle artikler finder at der er en sammenhæng mellem B12-behandling med tablet, andre finder ikke dette. Alle artikler har undersøgt behandling med B12 som tablet i forskellige høje og lave doser, ofte også i kombination med andre B-vitaminer. En oversigtsartikel (meta-analyse) har analyseret disse artikler frem til 2013, og oversigtsartiklen viste at B-vitaminbehandling ikke var forbundet med øget kræftrisiko. Det var ikke muligt at adskille betydning af B12 fra de andre B-vitaminer. Efter 2013 har det også kommet andre artikler på emnet, og disse nyere artikler peger også i begge retninger.

Der findes ingen videnskabelige artikler som har undersøgt kræftrisiko ved injektion med B12.

DOI: 10.1016/S0140-6736(12)62001-7

Kan andre sygdomme give højt B12?

Nogle patienter med leversygdom, nyresygdom og en række sjældne lidelser i immunsystemet har højt B12 i blodet. Ligesom med kræft, kan diagnosen for disse sygdomme ikke stilles på baggrund af højt B12 i blodet, men må indgå i en samlet vurdering af risikoen for disse sygdomme. Dette er også opsummeret i én af oversigtsartiklerne.

doi: 10.1515/cclm-2012-0545.

Johan Frederik Håkonsen Arendt, læge, ph.d., Danmark