Kopi av B12-Foreningen - Legemiddelverket - Behepan

29.01.2022

B12-foreningen kontaktet Legemiddelverket i juni 2019 og har i dag 08.08.2019 fått svar på vår henvendelse. Du kan lese korrespondansen under:

Hei,

Se våre svar på spørsmålene deres nedenfor:

1. Vil Legemiddelverket gjøre noe for å sikre tilgangen til produketet Behepan på norske apotek?

Legemiddelverket har vært i kontakt med MT-innehaver (Pfizer) vedrørende leveringssikkerheten. Vi fikk følgende tilbakemelding:

«Pfizer har godt med varer på lager av Behepan. Hvis et apotek har opplevd mangelsituasjon på dette preparatet kan årsaken muligens være at grossist ikke har bestilt nok varer.»

Legemiddelverket har ingen planer om å sett i gang noen ytterligere tiltak utover dette.

2. Vil Legemiddelverket arbeide for å få flere tilbydere av produktet?

Legemiddelverket oppfordret Pfizer til å søke MT for Behepan i Norge. Vi har per i dag ingen planer om å oppfordre andre produsenter av B12-tabletter til å søke MT, dette ville i så fall være et tiltak i forbindelse med en eventuell mangelsituasjon.

3. Kan vi forvente at prisen på Behepan vil bli redusert?

Prisen på et reseptpliktig legemiddel i Norge fastsettes som hovedregel lik gjennomsnittet av de tre laveste markedsprisene på legemiddelet i et nærmere utvalg av land.

Når det gjelder Behepan har vi innvilget en høyere maksimalpris for å sikre fortsatt pålitelig tilgang for produktet. Legemiddelverket mener det er viktig at B12 i tablettform beholdes på det norske markedet og har derfor besluttet å avvike fra hovedregelen.

For pasienter som tilfredsstiller refusjonsvilkår (de viktigste diagnosene er nevnt) spiller prisen liten rolle.

4. Er det noen mulighet for at Behepan og tilsvarende produkter kan selges reseptfritt i Norge slik det gjøres i Sverige?

Legemiddelverket har ingen planer om å gi Behepan OTC status . Det er heller ikke ønskelig at folk selv-medisinerer seg med så høye doser vitamin B12.

Vennlig hilsen

Malika Elkadi

Rådgiver, prisregulering
Telefon: 41144406
www.legemiddelverket.no