Kopi av B12-foreningen har kontaktet

29.01.2022

Følgende ble sendt til Forskning.no, Dagens Medisin, Tidskriftet, Tv-Helse og Anne-Lise Bjørke-Monsen, overlege ved Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi ved Haukeland universitetssjukehus og førsteamanuensis ved Klinisk institutt 2 ved Universitetet i Bergen.

B12-MANGEL OG KAMPEN FOR RIKTIG BEHANDLING
Å leve med vitamin B12-mangel er ingen spøk for de det gjelder. Listen over symptomer er lang, og veien fram til diagnose og riktig behandling nesten like lang.
B12-Foreningen som ble startet i 2018 har over 400 medlemmer, og de mange tilbakemeldingene vi får fra medlemmene vedrørende problemer med både helse og manglende behandling er urovekkende.
B12-Foreningen som baserer seg på vitenskapelig forskning og gjeldende retningslinjer følger nøye med på hva som kommer fram av ny viten. Vi vet at det både i Norge og Norden råder manglende kunnskap om B12-mangel og behandling i primærhelsetjenesten. De mange tilbakemeldingene fra våre medlemmer er et sørgelig bevis på det. Vi har for øvrig medlemmer fra både Norge, Sverige, Danmark, Færøyene og Island.
I vårt arbeid med å tilegne oss mest mulig kunnskap om temaet, så ikke bare leser vi artikler, men vi kontakter også artikkelforfattere for å få utdypende forklaring dersom noe er uklart for oss.
Vi jobber for å spre kunnskapen videre til våre medlemmer slik at de skal kunne bli i bedre stand til å ta grep om egen helse, og også ta med dokumentasjon til sine respektive leger. Vi ser at det heldigvis er leger som er lydhøre og leser seg opp, og dermed blir i bedre stand til å gi riktig behandling. Vi har noen solskinnshistorier med forbedret helse. Dessverre gjelder det ikke alle, og vi har fortsatt en vei å gå.
Det danske nettstedet PROPATIENTER har i dag publisert nok en artikkel med lege og forsker Johan Arendt som er en av verdens ledende forskere på vitamin B12-mangel. Han har sammen med Professor emeritus Ebba Nexø forsket på B12 i flere år.
Vedlagte artikkel bør leses og vi håper den når ut til så mange som mulig.
https://propatienter.dk/nyheder/2909-specialist-praktiserende-laeger-ved-ikke-nok-om-b12-mangel.html?fbclid=IwAR21sFxFgaWwmu8GKS0Pcksuy_ja2vOxn19Sw6MnT1O_YSqfdN1cl9nBg6I
Mvh
Styret i B12-Foreningen