Kopi av Artikkel om Tone Olesrud 1

29.01.2022

I januar 2020 tok B12-Foreningen kontakt med Tv-helse og journalist Berit Kvifte angående B12-historien til Tone Olesrud. Det resulterte i at denne artikkelen ble publisert 15.02.2020.


https://www.tv-helse.no/manglet-vitamin-b12-ble-diagnostisert-som-schizofren/