Kopi av Årsmøteresultat B12-Foreningen

29.01.2022

Årsmøtet for 2020 er avholdt og styrets forslag ble godkjent.

Les dokumetene her:

Vi teller i dag 367 medlemmer