Kopi av Årsmøte B12-Foreningen for

29.01.2022

Innkalling til Årsmøte i B12-Foreningen i perioden 02.05.- 09.05

Sted:

Årsmøtet foregår på følgende måte: Vi har opprettet en lukket side for B12-Foreningen som heter «Årsmøte 2019 B12-Foreningen» på Facebook. Siden vil være åpen i perioden 2.mai til 9.mai 2019. Dere må søke om tilgang til siden, og sakene vil bli lagt ut der for diskusjon og kommentarer. Eventuelle avstemninger vil foregå anonymt via SurveyMonkey. Registrering for deltagelse på årsmøtet skjer mellom 23.april til 26.april 2019.

Her kommer et forslag til agenda. Eventuelle andre forslag må være styret i hende senest 15.april 2019.

AGENDA

Sak 1/2019 Godkjenning av innkalling.

Sak 2/2019 Godkjenning av agenda.

Sak 3/2019 Godkjenning av årsberetning.

Sak 4/2019 Godkjenning av regnskap - revisors beretning.

Sak 5/2019 Ansvarsfrihet for styret regnskapsåret 2018.

Sak 6/2019 Valg av valgkomite

Saker fremmet av medlemmene vil bli tillagt sakslisten. Nye saker må meldes skriftlig på MAIL til styret@b12-foreningen.no  innen 15.april 2019. Kun saker er kommet inn på mail, vil tas med på sakslisten.

ÅRSMØTE B12-FORENINGEN 2018


Ansvarsfrihet for styret, hva innebærer det?

"Ansvarsfrihet for styret" er et gammelt begrep som brukes ikke bare i denne foreningen, men i mange foreninger og aksjeselskaper.

Styret skal sørge for at det føres korrekt regnskap, og at regnskapet er revidert. Forutsatt at alt dette er gjort og presentert for årsmøtet, så er årsmøtet i stand til å vurdere om styret kan gis ansvarsfrihet.

Dette innebærer at deltagerne på årsmøtet aksepterer styrets håndtering av økonomien og på vegne av medlemmene vedtar å ikke gjøre styret eller enkeltmedlemmer av styret økonomisk ansvarlig for noen av sine handlinger.