Kan vitamin B12 taes på tom mage?

19.12.2018


Vitamin B12 er best tatt på tom mage. Det er best å unngå å ta B-12 med visse matvarer. Mat kan ødelegge B-12 absorpsjon, noe som fører til er mye mindre  opptak  av den totale dosen. Andre vitaminer er  det best å ta med mat. Tar du for eksempel vitamin C  på tom mage,  kan det forårsake kvalme eller syrefølsomhet. Blant vitaminer er B-12 spesiell.

Hvordan absorberes vitamin B12 i en tom mage?

I matvarer som kjøtt finnes vitamin B-12  sammen med protein. Når dett når magen, bryter pepsin og syre ned disse proteinene og frigjør B-12. Denne frie B-12 binder igjen til haptokorrin R-protein, som utskilles av spyttkjertler og parietale celler i magen.

Les mer her