Hypotensjon, en uvanlig presentasjon av vitamin B12-mangel, med fullstendig tilfriskning etter cyanocobalaminterapi

10.12.2019

Unusual association of diseases/symptomsCase reportHypotension: an unusual presentation of vitamin B12deficiency, with complete recovery following cyanocobalamin therapy

 BMJ desember 2019

Hypotensjon er unormalt lavt blodtrykk. 

Abstrakt

Vitamin B12-mangel og følgene derav er godt beskrevet og rapportert, spesielt hos vegetarianere.

 Imidlertid er forbindelsen med hemodynamisk ustabilitet ikke godt identifisert.

 Vi rapporterer om en ung mann, tidligere frisk, med feber, hypotensjon som krever vasopressorer og pancytopeni. Ekstensiv opparbeidelse var åpenbar for mulige smittsomme, inflammatoriske eller endokrine årsaker, bortsett fra vitamin B12-mangel. Feber og hematologiske parametere stabiliserte seg etter adekvat tilskudd av cyanocobalamin (vitamin B12).