Hypokalemi

19.01.2019

Du er sikkert klar over at du må ha et godt kaliumnivå i blodet når du får B12-injeksjoener. Hypokalemi eller lavt kaliumnivå er da et tema. Artikkelen som her er hentet fra en svensk nettside, Lakartidningen, forklarer inngående hva hypokalemi er. Artikkelen er fra 2015