Hvorfor trenger pasienter på Metformin teste B12 jevnlig?

13.12.2018

Publisert 29.11.2018

Pasienter med type 2-diabetes, som bruker metformin, trenger regelmessig vitamin B12-screening. Dette for å unngå mangel og tilhørende perifere nerveskader, sier forskere.

Problemet er ikke vektlagt i klinisk praksis, ifølge endokrinolog Professor Jerry Greenfield fra Garvan Institute of Medical Research i Sydney.

Han kommenterte en britisk konferansepresentasjon, som viste at i en revisjon av 157 pasienter i en  praksis i Nottingham, hadde to tredjedeler ikke kontrollert sine vitamin B12-nivåer.

10% hadde kjent B12-mangel, men bare 6% hadde blitt behandlet med vitamin B12- injeksjoner.

Gjennomsnittsalderen blant pasientene var 63,4 år og gjennomsnittlig varighet av metforminbruk var 6,4 år.

Forsker Dr Kaenat Mulla, som presenterte funnene på årskonferansen for samfunn av endokrinologi i Glasgow, Skottland, forrige uke, advarte mot at pasienter på egen hand sluttet med  metformin, og mente at kontroll  av vitamin B12-nivåer skulle bli vanligere.

"Metformin er fortsatt den beste behandlingen for type 2-diabetes," sa dr. Mulla.

"Disse funnene bør ikke hindre pasientene i å ta det, men oppfordrer leger til å overvåke vitamin B1- nivåene mer rutinemessig, slik at eventuelle mangler kan behandles raskt."

RACGP-retningslinjer anbefaler ikke regelmessig vitamin B12-screening for pasienter med type 2-diabetes.

Men professor Greenfield foreslo at målrettet screening for de som er i fare ville være gunstig.

"Metformin er assosiert med vitamin B12-mangel, vanligvis på grunn av malabsorpsjon. Leger bør sjekke vitamin B12 hos pasienter som er på metformin, og som har perifer neuropati, et høyt gjennomsnittlig mcv eller anemi," sa han.

"I klinisk praksis skjer screening for vitamin B12-mangel sannsynligvis ikke så mye som det burde, eller så ofte som det burde, og man må tenke på målrettet screening for pasienter på metformin."

Link til artikkelen her