Hvordan arter B12-mangelen seg for medlem B?

26.10.2019

Medlem B har ikke fått noen diagnose på B12-mangel eller anemi. Medlemmet har hatt symptomer I mer enn ti år og får nå injeksjon en gang per uke. Personen har i alt fått fire injeksjoner og følte en bedring ganske raskt.
Tretthet, pustebesvær, kalde hender og føtter, slapphet ME og fibromyaligi var noe medlemment slet med. I tillegg hadde personen vansker med å finne ord, var ustø, hadde stikkende og lynende smerter, skjelving og sløret syn. I tillegg rapporteres det hyperpigmentering, hårtap og dårlig immunforsvar.

SP1Har du diagnose på B12-mangel eller anemi?

 • Har mange symptomer, men min lege har ikke gitt meg diagnose.

SP2Hvor lang tid tok det fra symptomdebut til du fikk diagnose?


 • Mer enn 10 år siden symtomdebut. Får nå en injeksjon pr uke. Jeg ba om det selv. Fått 4 stk.

SP3Hvor lang tid tok det fra du fikk diagnose til du fikk symptomlindring?

 • 0 til 3 mnd

SP4Symptomer før behandling? Beinmarg og blod.

 • Tretthet
 • Dyspné - medisinsk betegnelse på pustebesvær eller tung pust
 • Kalde hender og føtter
 • Slappeht
 • Annet (vennligst spesifiser):
 • ME og fibromyalgi

SP5Symptomer før behandling? Sentralnervesystemet- Nevropsykiatriske problemer

 • Redusert initiativ?
 • Hukommelsesproblemer? Vansker med å finne ord.
 • Ustøhet?

SP6Symptomer før behandling? Perifere nerver

 • Parestesier - som føles som brenning, stikking og prikking, kløe,
 • Lynende smerter
 • Tremor- skjelving
 • Ataksi - bevegelsene har nedsatt kontroll og koordinasjon, ustøhet.

SP7Symptomer før behandling? Syn, hørsel, smak

 • Sløret syn, dobbeltsyn

SP8Symptomer før behandling? Muskel skjelett

 • Muskeltretthet
 • Muskelsmerter
 • Leddsmerter

SP9Symptomer før behandling? Hjerte og karRespondenten hoppet over dette spørsmåletSP10Diverse

 • Hyperpigmentering
 • Hårtap

SP10Diverse


 • Dårlig immunforsvar, følelse av å være ofte småsyk