Symptomer før behandling? Beinmarg og blod:

16.04.2019

De fleste svarte at de slet med tretthet, slapphet og kalde hender og føtter.


ANDRE SVAR:

Prikking i tunge og hender. Noen ganger lår og skinke. Synsforstyrrelser. Brainfog. Osv

Nevropati i beina, tåkesyn,hjertebank 

Hjernetåke 

Talebesvær, smerter