Hva er enterohepatisk kretsløp?

30.07.2019

En  viktig komponent i absorpsjon av B12 er enterohepatisk sirkulasjon. Det er estimert at mellom 0,5 og 5,0 ug B12 skilles ut i galle per dag. Denne B12 reabsorberes, og således representerer enterohepatisk sirkulasjon en mekanisme som gjør at  B12 blir bevart i kroppen. Absorpsjon av galle B12 er slik at B12-uttømming og mangel kan ta år etter at man har fått diett B12-underskudd. Imidlertid kan tilstander som forårsaker B12-malabsorpsjon (som pernicious anemi) utvikle seg svært raskt (<1 år) 

Enterohepatisk kretsløp er det forholdet at visse stoffer utskilles fra leverenvia gallentil tarmenfor deretter å bli oppsugd av tarmen og ført til leveren, som på nytt skiller stoffene ut i tarmen.


Leveren får blod fra to parallelle kretsløp: 1) portvenesystemetmed venøstblod fra magesekkenog tarmene, og 2) leverarterien (arteria hepatica)med arterielt, oksygenrikt blod fra hovedpulsåren.
Portvenesystemet er funksjonelt viktig fordi leveren deltar i regulering og enzymatisknedbryting av næringsstoffersom er tatt opp i tarmveggens kapillarnett. Leverens funksjonelle enhet kalles acinus. I sentrum av disse strukturene, hvor de minste gallegangenehar sitt utspring, strømmer blod fra både portvenen og leverarterien. Herfra dreneres blodet via kapillarnett til de minste levervenene (de terminale hepatiske venylene) i periferien av acinusog videre til nedre hulvene, vena cava inferior.

Les mer