Gastric bypass

05.01.2019

Anbefalt oppfølging av fedmeopererte i allmennpraksis (gastric bypass/ gastric sleeve)


B12: Mangel på vit. B12 etter gastric bypass skyldes både lavere nivå av saltsyre og redusert mengde intrinsic faktor i den delen av magesekken som kommer i kontakt med maten. B12-injeksjoner anbefales derfor livslangt hos denne gruppen. B12-injeksjoner er ikke rutine etter gastric sleeve, men det er viktig med årlige blodprøver for å finne de som etter hvert får behov for B-12 injeksjoner. Nasjonale retningslinjer sier at B-12 mangel er lite sannsynlig ved verdier > 250 pmol/l. Vår erfaringsbaserte viten, når det gjelder fedmeopererte, er imidlertid at enkelte pasienter får symptomer på B12-mangel ved verdier < 300 pmol/l. Man anbefaler derfor at disse pasientene ligger > 300 pmol/l til enhver tid. Hvis pasienten har lavere verdier, bør man forsøke kortere intervaller på B12-inj, evt. vurdere oppstart med B12-inj. hos de som er operert med gastric sleeve. Samtidig forhøyet metylmalonsyre og/ eller homocystein støtter den kliniske mistanken om B12-mangel, men vår praktiske tilnærming, hos de som allerede får injeksjoner, er hyppigere injeksjoner for å se om dette bidrar til bedring av pasientens symptomer.

Folat: Folsyremangel skyldes ofte dårlig compliance på multivitamin-mineral tilskuddet. Ved vedvarende folsyremangel, på tross av 2 multivitamin-mineral tabletter daglig, bør man gi ekstra folsyretilskudd, eventuelt øke multi til 3 tabletter daglig.

Les mer her

Etter fedmeoperasjon kan du få Gastro Parese