Folsyretilskudd til kreftpasienter?

29.04.2019

Bør kreftpasienter anbefales å ikke bruke multivitaminpreprarater med folsyre?

 SVAR:

  Det er ikke kjent at høyt inntak av folat fra naturlige kilder har medført negative helseeffekter. Et høyt inntak av folsyre som kosttilskudd, kan derimot maskere hematologiske symptomer på vitamin B12-mangel. 

Folsyre er viktig for celler i vekst, og det har både vært diskutert og undersøkt om høye doser av folsyretilskudd øker kreftrisiko. Så langt er det ikke konsensus om dette (1, 2). En metaanalyse av 50000 pasienter fant ingen økning i total kreftforekomst ved bruk av folsyre i doser mellom 500 mikrogram til 5 mg daglig.

Studiene som inngikk i denne metaanalysen hadde en varighet på 2-7 år og flere brukte tilskudd av vitamin B12 samtidig (3). Vitenskapskomiteen for mattrygghet vurderte øvre trygt inntaksnivå for folsyre i 2015 og konkluderte med at det ikke er grunnlag for å endre eksisterende anbefalinger for folsyre. Øvre trygt inntaksnivå er 1000 mikrogram (1 mg) daglig for voksne, og noe lavere justert på bakgrunn av kroppsvekt for barn og unge (4).
Det er estimert at et inntak på 300 mikrogram folat daglig vil holde folatkonsentrasjonen i blodet tilstrekkelig høy. Folat finnes i mange matvarer, slik at de aller fleste vil få i seg denne mengden gjennom et sunt og variert kosthold. Folsyretilskudd er i utgangspunktet bare anbefalt ved påvist folatmangel, i forbindelse med graviditet, eller ved bruk av enkelte legemidler (for eksempel metotreksat) eller ved spesifikke sykdommer (1, 2). For pasienter med trøtthetsfølelse (fatigue) i forbindelse med kreftbehandling anbefales det å spise sunn mat regelmessig og følge de nasjonale generelle kostrådene i den grad pasientens tilstand gjør det mulig. Spesielle dietter eller kosttilskudd bedrer ikke trøtthet med mindre det foreligger en mangeltilstand (5).
KONKLUSJON
Folat finnes i mange matvarer, slik at de aller fleste vil få i seg tilstrekkelig mengde folsyre gjennom et normalt, sunt og variert kosthold. Folsyretilskudd er bare anbefalt ved påvist folatmangel, i forbindelse med graviditet, eller ved bruk av enkelte legemidler eller ved spesifikke sykdommer. Kreft er ikke i seg selv en indikasjon for multivitaminpreparater, men det er ikke grunnlag for å fraråde inntak av preparater med folsyre til kreftpasienter generelt. (NOVEMBER 2018)

Referanser

  1. 1. RELIS database 2018; spm.nr. 12880, RELIS Vest. (www.relis.no)
  2. 2. Westergren T, Widnes SF et al. Tilskudd av folsyre og kreftrisiko. Uposten 2010: 39(2): 42-3.
  3. 3. Vollset SE, Clarke R et al. Effects of folic acid supplementation on overall and site-specific cancer incidence during the randomised trials: meta-analyses of data on 50,000 individuals. Lancet 2013; 381(9871): 1029-36.
  4. 4. Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Risk assessment of folic acid in food supplements. VKM Report 2015: 05. https://www.mattilsynet.no/
  5. 5. Loge JH. Trøtthetsfølelse (fatigue) før, under og etter kreftbehandling. I: Oncolex. https://www.oncolex.no/ (12. november 2018).